Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Søk


Velkommen til Sporveien

Det å starte i et nytt selskap betyr at du i løpet av kort tid må sette deg inn i nye rutiner, prosesser og sys...

Østensjøbanen Etterstad - Hellerud

Oppgraderingen av Østensjøbanen skal tilrettelegge for økt kapasitet på T-banenettet frem til 2040.

Oppgradering av Helsfyr T-banestasjon

Helsfyr T-banestasjon skal oppgraderes med universell utforming, nytt interiør, kunst, belysning og skilt.

Oppgradering av fellesstrekningen for T-banen

Fellesstrekningen for T-banen går fra Majorstuen til Tøyen. Strekningen er påvirket av slitasje og skal oppgrad...

Ullevål stadion likeretterstasjon

En ny likeretterstasjon skal bygges ved Ullevål stadion T-banestasjon for å sikre stabil strømforsyning til T-b...

Våre T-banestasjoner

Her kan du finne informasjon om alle Sporveiens 101 T-banestasjoner. Ved å klikke deg hit og dit, her må vi skriv...

Etisk regelverk for Sporveiskonsernet

Formålet med Sporveiens etiske regelverk er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og ...

Eierstyring og selskapsledelse

Sporveien er et kollektivtransportkonsern med aktivitet i Norge. Morselskapet Sporveien AS eies av Oslo kommune ved Byrådsav...

Om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveie...

Godkjenning av skinnegående arbeidsmaskin

Alt skinnegående materiell som skal benyttes på Sporveiens infrastruktur (T-bane og/eller trikk) skal ha tillatelse ti...

Kontakt oss

Ønsker du å spørre oss om noe, har du en klage eller vil du søke om en tillatelse?  Vi er her for ...

Sidefooter

Godkjenning av skinnegående arbeidsmaskin

  Alt skinnegående materiell som skal benyttes på Sporveiens infrastruktur (T-bane og/eller trikk) skal ha tilla...

Våre trikkeholdeplasser

Her kan du finne informasjon om alle sporveiens trikkeholderplasser.

Om Sporveien Trikken

I over 140 år har sporvognsdrift vært en del av bybildet i hovedstaden - og i årene som kommer skal trikkene for...

Driftige folk

Ambisjon: Sporveien skal være en god arbeidsgiver og dyrke driftighet og ny kompetanse.

Signalanlegg for T-banen

Nytt CBTC-system på T-banen gir muligheter for hyppigere avganger og ytterligere forbedring av punktligheten. Arbe...

Student eller nyutdannet

Er du student eller nyutdannet og ønsker deg sommerjobb eller deltidsjobb? Vi ønsker å høre fra deg!Sen...

Fører for trikk og T-bane

Vi er stadig på jakt etter gode førere til trikk og T-bane, primært deltid helg, og ansetter nye førere ...

Lederutvikling

Gode ledere som utøver lederrollen i tråd med Sporveiens strategi, verdier og ønskede kultur er viktig for oss...

Talentprogram

Sporveiens talentprogram har som mål å samle medarbeidere fra ulike deler av Sporveien for å tenke nytt, bygge f...

Faglig utvikling

Vi i Sporveien jobber med å sikre at ingen andre kan drive kollektivtrafikken i Oslo mer profesjonelt, mer effekti...

Lærlinger

Vi ser det som en svært viktig oppgave å tilby lærling- og praksisplasser for å utdanne nye fagarbeidere t...

På lag med byen

Mer kollektivtrafikk for pengene. Det er samfunnsoppdraget vårt. Når vi tar samfunnsansvar, handler det om hvordan vi ...

Rekrutteringsteamet

Rekrutteringsteamet består av fire dyktige medarbeidere med ulik bakgrunn innen rekruttering.  Teamet ledes av rekrutte...

Avløs base

Vi i Sporveien har bygget en ny base på Avløs. Utbyggingen var et samarbeid med Veidekke AS og det er de so...

Systematisk HMS arbeid

Satsing på HMS bidrar til å holde ansatte fornøyde og på jobb. Bedre HMS-resultater og redusert sykefrav&...

Industrimontør Susan Olden

Industrimontørene på verkstedene til T-banen skal kunne det meste om toget de får inn til service. De tar store...

Prosjektleder - Ingeborg Krigsvoll

Stillingen min er prosjektleder i utbyggingsavdelingen der jeg jobber med større og mindre infrastrukturprosjekter, på...

Om Unibuss

Unibuss AS er Sporveiens datterselskap innen bussnæringen. Unibuss tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport ...

Prinsens gate

Et stort løft og bedre fremkommelighet med toveistrikk i Prinsens gate. Arbeidet startet i 2014 og pågikk til fe...

Sporveien Media

Sporveien Media AS forvalter trafikkreklame på Sporveiens driftsmidler, stasjoner og bygninger, samt holdeplasser på L...

Om Sporveien T-banen

Sporveien T-banen AS er selve ryggraden i kollektivtrafikken i Oslo. I 2016 feiret T-banen 50 år i Oslo, og passerte for f&o...

Ekebergbanen

Oppgradering gir en rask og moderne ekebergbane i løpet av 2017. Arbeidet med prosjektet pågår fra april 2...

Sporveiens ledelse

Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene (datterselskapene buss, trikk og T-bane med verkstede...

Møt våre ansatte

Det skal faglig dyktige og engasjerte medarbeidere til for å frakte over 200 millioner reisende i Oslo og Akershus. Over 3...

Jobb i Sporveien

Jobber du i Sporveien får du varierte og utfordrende oppgaver i et arbeidsmiljø som legger vekt på trivsel med ...

Sporveien skal bli best i Norden

Best 2020 er navnet på Sporveiens strategi for perioden 2016-2020. Den avløser Best 2015, som bidro til å effek...

Skikkelige folk

Ambisjon: Vi skal sikre god etisk praksis i alt vi gjør og opptre respektfullt mot hverandre og andre.

God nabo

Ambisjon: Sporveien skal ha en åpen linje til alle interessenter, og skal trygge naboer og berørte parter.

God tur

Ambisjon: Vi skal gi folk gode reiseopplevelser og få dem trygt frem.

Ren tur

Ambisjon: Vi skal gjøre vårt for at Oslo kommune når sine målsettinger for miljø og klima.

Smart tur

Ambisjon: Vi skal være løsningen på kollektivtrafikk og bidra til en bærekraftig utvikling.

Ny infrastruktur for Oslos trikker

I 2020 mottar Oslo de første av 87 nye trikker. Dette krever en oppgradering og fornying av infrastrukturen for å im&...

Lokaler til leie

Sporveien forvalter, tilrettelegger og utvikler en betydelig eiendomsmasse. I hovedsak er dette knyttet til stasjonsomr&...

Sidefooter

1-50 av 463 | Neste 50 Siste 13

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter