Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Mer kollektivtrafikk for pengene. Det er samfunnsoppdraget vårt. Når vi tar samfunnsansvar, handler det om hvordan vi løser oppdraget – til beste for alle reisende, innbyggere, ansatte og miljøet, og etter høye etiske standarder.

 


 

Oslo skal bli en miljøhovedstad, grønn og levende. Det er et fremtidsbilde Sporveien vil bidra til å realisere. Vi jakter løsninger som gir enda bedre utnyttelse av dagens kollektivsystem – og som legger til rette for smidigere og mer effektiv mobilitet for innbyggerne i årene som kommer. Målet om Oslo som miljøhovedstad krever optimal utvikling av kollektivsystemet, sterke kollektivknutepunkter og smart anvendelse av ny teknologi.

Sporveiens samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Vi er opptatt av å drive en effektiv virksomhet og skape et best mulig kollektivtilbud. For å være en attraktiv leverandør av kollektivtransport er vi samtidig opptatt av å gi alle reisende gode opplevelser når de benytter våre transport­midler, og å redusere uønskede effekter av virksomheten vår.

Derfor har vi definert seks målområder knyttet til vårt samfunnsansvar:

Våre prioriteringer

De seks målområdene er resultatet av en prosess vi startet i 2016 for å videreutvikle Sporveiens arbeid med og rapportering på samfunnsansvar. Som et ledd i prosessen gjennomførte vi en vesentlighetsanalyse for å definere de viktigste utfordringene og mulighetene knyttet til vår samfunnsrolle. Vesentlighetsanalysen omfattet en kartlegging av alle relevante tema og trender knyttet til miljø, samfunn og etikk. Det ble deretter gjennomført en intern undersøkelse og dybdeintervjuer med representanter for eiere, fagforeninger og sentrale etater i kommunen for å kart­legge hvilke forventninger de har til Sporveiens virksomhet. Resultatene ble lagt frem og drøftet i konsernledelsen.

Veien videre

Vesentlighetsanalysen er brukt som grunnlag for å definere de seks målområdene som vil danne rammen om Sporveiens arbeid med samfunnsansvar fremover.

Spor­veien har lenge hatt rapporteringsrutiner på plass og rappor­tert eksternt på felt som klima, helse og sikkerhet, medar­beiderutvikling og kundetilfredshet. Denne rapporteringen viderefører vi.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter