Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Majoriteten av Sporveiens aktivitet er direkte knyttet mot samfunnsansvar, i det vårt samfunnsoppdrag består i å levere effektiv og god kollektivtransport. Kjernen i Sporveiens samfunnsoppdrag er å gi Oslo mest mulig og best mulig kollektivtransport for pengene.


Sporveien leverte i 2015 over 230 millioner enkeltreiser med trikk, t-bane og buss. Vi jobber bevisst for å levere hver og en av disse enkeltreisene på en samfunnsansvarlig måte. 

Til for Oslo

Sporveien er til for Oslo. For å sikre at vi utfører oppdraget vårt i tråd med byen og befolkningens behov, har vi hyppig kontakt med politikere, interesseorganisasjoner, foreninger og naboer. Gjennom nettsidene våre og sosiale medier som Twitter, Facebook og Instagram, er vi i dialog med byens befolkning om hva vi gjør, og hvordan vi kan forbedre oss. 

Vi skal alltid forbedre oss

Vi ønsker å forbedre oss på alle områder. Vår kvalitets-, sikkerhets., og miljøpolitikk omfatter hele virksomheten.
Her setter vi mål om hvert år å levere kollektivtransport med bedre kvalitet, større sikkerhet og lavere miljøpåvirking. Vi vil redusere støy, bruke energi mer effektivt og hindre utslipp av skadelige stoffer. 

Vårt miljøbidrag

Sporveiens viktigste miljøbidrag er å få flest mulig til å la bilen stå, og heller reise kollektivt. Målet vårt er å gjøre kollektivtransport til et førstevalg. Les om vårt miljøarbeid

Skinnegående kollektivtrafikk er både energieffektivt og miljøvennlig. Strømforbruk er likevel en vesentlig utgiftspost for Sporveien, og energiforbruket er et av våre viktigste produksjons- og miljøparametere. 
Les mer om våre energisparende tiltak.

Sporveien utarbeidet i 2014 for første gang et energi- og klimaregnskap. Klimaregnskapet vil bli et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere tiltak for å redusere virksomhetens klimapåvirkning. 
Les mer om vårt klimaregnskap

Kunst


Vi ser det som en del av vårt samfunnsanasvar å ivareta trivselselementer som som løfter den totale reiseopplevelsen. Sporveiens t-banestasjoner har mange kunstskatter og vi gjør trikken til en mobil kunstformidler. Gjennom vår kunstsatsning ønsker vi å skape et hyggelig miljø for de reisende, og å gi en arena for lokale, mindre kjente kunstnere.


Les mer om kunst og kultur i Sporveien


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter