Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgradering av planoverganger

Harbitzalleen.jpg


Sporveien skal oppgradere planovergangene på forstadsbanene. Dette gjelder Lillakerbanen og Ekebergbanen i Oslo.


Bakgrunn

Hopp over det området

Trikkenettet Sporveien drifter, består i dag av 16 planoverganger som er sikret med bomanlegg. Bomanleggene er i dårlig forfatning, lite driftssikre og ikke tilpasset dagens trikkedrift.

De nye bomanleggene skal sikre bedre fremkommelighet for gående, syklende, kjørende og trikken. Bedre teknologi er tatt i bruk for å ivareta sikkerheten i og ved planovergangene. For deg som gående, syklende eller kjørende vil endringen medføre at anlegget vil reagere raskere og at de blir vesentlig mer driftssikre enn dagens anlegg.  Det vil ikke lenger være mulig å passere planovergangene når bommen er nede. Dette gjøres for å øke sikkerheten, møte kravene i jernbaneloven, og øke fremkommeligheten for trikken.

Alle planoverganger utstyres med lyd- og lyssignaler for varsling til gående, syklende og kjørende.

Lydsignalene skal også ivareta sikkerheten for de med nedsatt funksjonsevne. Det benyttes flere høyttalere (enn i dag) på hvert anlegg, slik at lydnivå rundt hver høyttaler kan settes så lavt som mulig. Sporveien har engasjert akustikkfirmaet Brekke & Strand for å beregne lydnivået, slik at lyden fra bomanleggene ikke er høyere enn det som er nødvendig for å tilfredsstille kravet til sikker passasje og universell utforming.

Arbeidet med oppgraderingen begynte i 2016, med planovergangen i Harbitzalleen (Lilleakerbanen) som pilotprosjekt. Gjennom pilotprosjektet opparbeidet Sporveien seg verdifull erfaring, som er nedfelt i et nytt teknisk regelverk. Planovergangen ved Sportsplassen (Ekebergbanen) ble oppgradert i mai 2017, basert på det nye regelverket. Utskiftning av de resterende bomanleggene skal ferdigstilles i løpet av 2019.

Bomanleggene som skal oppgraderes er:

Lilleakerbanen

 • Sollerud
 • Lilleaker
 • Hoff
 • Adventveien og Abbedisvingen
 • Bekkefaret
 • Holgerlystveien og Bestum Skolevei
 • Nedre Skøyenvei
 • Harbitzalleen er oppgradert

Ekebergbanen

 • Sørlistien
 • Kastellveien
 • Kastellbakken
 • Seterliveien / Bråten
 • Sportsplassen er oppgradert
 • Planovergangen ved Ekebergparken er satt på «vent» i påvente av avklaring i Kongsveien.


Fremdrift

Hopp over det området

 

Vinter 2016

Pilottesting av den nye planovergangen ved Harbitzalleen

Mai 2017 Oppgradering av planovergangen ved Sportsplassen
Vår 2019 Oppstart resterende planoverganger
Vinter 2019 Ferdigstillelse

 

Anlegget på Lilleaker vil bli prioritert. Fremdriftsplan for utskiftning av de resterende anleggene oppdateres fortløpende. Det vil forekomme noe støyende arbeid og det vil være noe behov for nattarbeid i byggeperioden.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter