Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgradering av planoverganger

Harbitzalleen.jpg


Sporveien oppgraderer planovergangene på forstadsbanene. Dette gjelder Lilleakerbanen og Ekebergbanen i Oslo.


Tryggere planoverganger for alle

Hopp over det området

Det er idriftsatt fire nye bomanlegg på Lilleakerbanen, mens resterende er under oppgradering med planlagt ferdigstillelse i høst. I uke 37 starter vi også opp på Ekebergbanen, nærmere bestemt Kastellbakken og Seterliveien/Bråten. De nye bomanleggene er mer lukket, slik at det ikke lenger er mulig å passere planovergangene når bommen er nede. 

Trikk i bygater reguleres av veitrafikkloven, mens forstadsbaner reguleres av jernbaneloven. På fortstadsbaner må sikkerhetstiltak, inkludert bomanlegg, utformes slik at de er innenfor det statlige regelverket knyttet til jernbaneloven. 

Regelen er at når det varsles rødt og bommen går ned, er det forbudt å oppholde seg innenfor bommen. Trikken er tung (faktisk mellom 40 og 80 tonn avhengig av trikketype) og har høyere fart her enn i byen. 

Det vil si at det er vanskelig for trikken å stanse i tide om noen løper foran i siste liten for å rekke bommen. For bilister og fotgjengere kan det se ut som at faresituasjoner er over når trikken klarer å bråbremse og sammenstøt unngås. Det som ofte skjer, er at noen ombord i trikken faller og blir skadet som følge av bråbremsingen. De som gjerne rammes hardest, er eldre og uføre eller mindre barn. 

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Trikkenettet Sporveien drifter, består i dag av 16 planoverganger som er sikret med bomanlegg. Bomanleggene er i dårlig forfatning, lite driftssikre og ikke tilpasset dagens trikkedrift.

De nye bomanleggene skal sikre bedre fremkommelighet for gående, syklende, kjørende og trikken. Bedre teknologi er tatt i bruk for å ivareta sikkerheten i og ved planovergangene. For deg som gående, syklende eller kjørende vil endringen medføre at anlegget vil reagere raskere og at de blir vesentlig mer driftssikre enn dagens anlegg.  Det vil ikke lenger være mulig å passere planovergangene når bommen er nede. Dette gjøres for å øke sikkerheten, møte kravene i jernbaneloven, og øke fremkommeligheten for trikken.

Alle planoverganger utstyres med lyd- og lyssignaler for varsling til gående, syklende og kjørende.

Lydsignalene skal også ivareta sikkerheten for de med nedsatt funksjonsevne. Det benyttes flere høyttalere (enn i dag) på hvert anlegg, slik at lydnivå rundt hver høyttaler kan settes så lavt som mulig. Sporveien har engasjert akustikkfirmaet Brekke & Strand for å beregne lydnivået, slik at lyden fra bomanleggene ikke er høyere enn det som er nødvendig for å tilfredsstille kravet til sikker passasje og universell utforming.

Arbeidet med oppgraderingen begynte i 2016, med planovergangen i Harbitzalleen (Lilleakerbanen) som pilotprosjekt. Gjennom pilotprosjektet opparbeidet Sporveien seg verdifull erfaring, som er nedfelt i et nytt teknisk regelverk. Planovergangen ved Sportsplassen (Ekebergbanen) ble oppgradert i mai 2017, basert på det nye regelverket. Utskiftning av de resterende bomanleggene skal ferdigstilles i løpet av 2019.

Bomanleggene som skal oppgraderes er:

Lilleakerbanen

 • Sollerud
 • Lilleaker
 • Hoff
 • Adventveien og Abbedisvingen
 • Bekkefaret
 • Holgerlystveien og Bestum Skolevei
 • Nedre Skøyenvei
 • Harbitzalleen er oppgradert

Ekebergbanen

 • Sørlistien
 • Kastellveien
 • Kastellbakken
 • Seterliveien / Bråten
 • Sportsplassen er oppgradert
 • Planovergangen ved Ekebergparken er satt på «vent» i påvente av avklaring i Kongsveien.


Fremdrift

Hopp over det området

Oppstart Ekebergbanen i uke 37

Sporveien planlegger oppstart av anleggsarbeider i forbindelse med nye bomanlegg på Kastellbakken og Seterliveien/Bråten. Det innebærer at bomanleggene vil være ute av drift i 6-8 uker før nytt anlegg er på plass. Bygg- og anleggsarbeider vil utføres på dagtid, men det kan oppstå behov for noe nattarbeid i forbinselse med arbeid i sporet. Dette vil i så fall varsles spesielt. Vi beklager eventuelle ulemper arbeidene medfører og ber kjørende om å kjøre varsomt og ta hensyn til anleggsarbeidene for økt sikkerhet for alle.  

Lilleaker, Sollerud og Adventveien idriftsettes uke 32

Fredag 9. august ble de nye bomanleggene ved planovergangene Lilleaker, Sollerud og Adventveien satt i drift.

Midlertidig omkjøring på planovergangen ved Ullern holdeplass 14. september

I forbindelse med legging av betongelementer og gummiplater mellom sporene, må vi stenge veien over sporet fra kl. 07 til kl. 19 lørdag 14. september. Dette løses med omkjøring, og det vil være trafikkdirigenter til stede. Vi beklager ulempen. 

 

Vinter 2016

Pilottesting av den nye planovergangen ved Harbitzalleen

Mai 2017 Oppgradering av planovergangen ved Sportsplassen
Vår 2019 Oppstart resterende planoverganger
Vinter 2019 Ferdigstillelse

 

Anlegget på Lilleaker vil bli prioritert. Fremdriftsplan for utskiftning av de resterende anleggene oppdateres fortløpende. Det vil forekomme noe støyende arbeid og det vil være noe behov for nattarbeid i byggeperioden.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter