Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Jomfrubråten holdeplass - retning sentrum

SL79-pa-Braten-SPV-01616.JPG


Jomfrubråten holdeplassen på Ekebergbanen retableres i retning mot sentrum.


Omfang

Hopp over det området

Sporveien skal reetablere holdeplass på Jomfrubråten i retning sentrum. Åpning av holdeplassen i retning fra sentrum er uavklart.

Arbeidene omfatter blant annet: 

  • Flytting av overkjøringsspor, dette skal flyttes 50 meter mot Sportsplassen for å hindre konflikt med ny plattform.
  • Bygging av ny perrong. Denne blir på 35 meter, med universell utforming.
  • Bygge nytt leskur i det tradisjonelle designet som er å se ellers på Ekebergbanen
  • Det skal bygges sykkelstativ i tilknytning til holdeplassen

Prosjektet kan medfører støyende arbeider og nattarbeid underveis, men kun i tråd med dispensasjon. Dersom nattarbeid blir aktuelt vil dette varsels på forhånd.


Fremdrift

Hopp over det området
  • 13. november 2018: Oppstart flytting av overkjøringssporet.
  • 4. februar 2019: oppstart bygging av plattform (i retning mot sentrum).
  • April 2019: Arbeidet forventes å være ferdig.

 

Byggearbeider fra 4.februar 2019

Arbeidene vil kunne medføre støy og noe redusert framkommelighet. Det vil daglig være en gravemaskin på anlegget og det vil også utføres pigging. Ved eventuelle sprengningsarbeider vil dette bli varslet på forhånd.

Det er PA Entreprenør AS som skal utføre byggearbeidene. 

 


 

Nattarbeid i mars 2019 

I forbindelse med reetableringen av holdeplass på Jomfrubråten (i retning mot sentrum) må det utføres arbeid på kontaktledningen. En kontaktledning er elektrisk strømførende ledning som er spent over sporet og forsyner trikken med strøm. Arbeidet på kontaktledningen er relatert til flyttingen av overkjøringssporet som ble utført i november 2018.

I løpet av tidsperioden 6. – 16. mars skal det på nattestid trekkes nye kabler i eksiterende master, samt noe sveising. Arbeidet vil medføre svakt støy og lys mellom klokken 01:00 – 05:00 de aktuelle nettene.

Det vil også være behov for utvidet nattarbeid to søndager i mars, natt til søndag 10. og 24. mars., utvidet nattarbeid vil si at arbeidet starter klokken 01:00 og vil pågå frem til 11:30 påfølgende morgen.

Arbeidet natt til 10. og 24. mars omfatter etablering av to ny kontaktledningsmaster og vil innebære boring. Arbeidet vil medføre noe støy. 

Sporveien beklager de ulemper dette medfører for naboer. Dersom du har noen spørsmål eller bekymringer ta gjerne kontakt med oss på nabokontakt@sporveien.com


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter