Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Jomfrubråten holdeplass - retning sentrum

SL79-pa-Braten-SPV-01616.JPG


I 2018 skal holdeplassen Jomfrubråten på Ekebergbanen retableres i retning mot sentrum.


Omfang

Hopp over det området

Sporveien skal reetablere holdeplass på Jomfrubråten i retning sentrum. Åpning av holdeplassen i retning fra sentrum er uavklart.

Arbeidene omfatter blant annet: 

  • Flytting av overkjøringsspor, dette skal flyttes 50 meter mot Sportsplassen for å hindre konflikt med ny plattform.
  • Bygging av ny perrong. Denne blir på 35 meter, med universell utforming.
  • Bygge nytt leskur i det tradisjonelle designet som er å se ellers på Ekebergbanen

Prosjektet kan medfører støyende arbeider og nattarbeid underveis, men kun i tråd med dispensasjon. Dersom nattarbeid blir aktuelt vil dette varsels på forhånd.

Gangstien mellom Jomfrubråten og Sportsplassen holdeplass vil være åpen i hele anleggsperioden. Frierveien vil trolig bli brukt som anleggsvei.


Fremdrift

Hopp over det området
  • 13. november 2018: Oppstart flytting av overkjøringssporet.
  • November 2018: Arbeidet med å bygge plattformen starter.
  • Desember 2018: Planlagt ferdigstilling.

 


 Flytting av overkjøringsspor - uke 46 til 48

Ved Jomfrubråten ligger det et overkjøringsspor, dette må flyttes 50 meter mot Sportsplassen for å hindre konflikt med ny plattform. Et overkjøringsspor er et spor som gjør det mulig for trikken å krysse over fra et spor til et annet.

Arbeidet starter tirsdag 13. november og er planlagt sluttført innen utgangen av november 2018. Den første uken blir det tilrigging, og noe støy må påregnes. I denne uken jobbes det fra kl. 07:00-19:00.

Nattarbeid uke 47 og 48

Selve flyttingen av overkjøringssporet utføres i forbindelse med nattarbeid og starter natt til onsdag 21. november, etter at siste trikk har gått. Det blir nattarbeid hver natt frem til onsdag 28. november, mellom kl. 01:00 – 05:00.

Natt til lørdag 24. og søndag 25. november blir det i tillegg utvidet nattarbeid, arbeidet starter 02:00 og vil pågå til 14:00. Det settes opp buss for trikk på de berørte avgangene.

Nattarbeidet vil medføre noe støy. Sporveien beklager de ulemper dette medfører for naboer.

Dersom du har noen spørsmål eller bekymringer ta gjerne kontakt med oss på nabokontakt@sporveien.com.

Ny plattform i retting mot sentrum

Arbeidet med å bygge ny plattformen på Jomfrubråten hadde planlagt oppstart i slutten av oktober 2018. Dette arbeidet er blitt forsinket, ny oppstartsdato er ikke fastsatt.

 

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter