Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ullevål stadion likeretterstasjon

Landskamp-pa-Ulleval-Stadion-SPV-01667_500.jpg


En ny likeretterstasjon skal bygges ved Ullevål stadion T-banestasjon for å sikre stabil strømforsyning til T-banestrekningen mellom Majorstuen og Nydalen. Som en del av prosjektet skal det også bygges en ny kiosk, torg og sykkelstativ.


Bakgrunn

Hopp over det området

Over 100 millioner reiste med T-banen i 2016, og antall reisende er forventet å øke i årene som kommer. For å tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift skal flere utdaterte likeretterstasjoner langs T-banenettet oppgraderes. Den nye likeretterstasjonen på Ullevål stadion skal erstatte et eksisterende anlegg ved Vestgrensa.

Hva er en likeretter?

En likeretterstasjon leverer strøm til T-banenettet. Inn kommer det 11.000 volt vekselstrøm som transformeres ned til 750 volt. Dette gjøres igjen om til likestrøm som T-banen bruker.


Ny kiosk

Hopp over det området

I tillegg skal det bygges en ny storkiosk i tilknytning til stasjonen med tilhørende torg. Fra torget etableres det en trapp ned til perrongen som skal supplere dagens rampe. Kiosken håpes å tilføre et positivt bidrag til området og bidra til økt opplevd trygghet på stasjonen. Kiosken vil ha inngang mot Sognsveien.

Eksisterende sykkelparkering på tomten vil bli revet, og et nytt leskur for sykler bygget.

I anleggsperioden vil rampen ned til inngående plattform være stengt. En midlertidig rampe vil bli etablert lenger vest, ned ved Sognsveien 68, for å sikre planfri adkomst til plattformen. T-banen og Ullevål stadion stasjon vil være i full drift i hele anleggsperioden.

Prosjektet vil medfører en del støyende arbeider i starten, særlig ved spunting. De mest støyende arbeidene er planlagt utført i oktober og november. Utover dette vil man måtte regne med «normal anleggsstøy» med støping, graving etc. Det er planlagt noe nattarbeid, dette vil kun utføres med godkjent dispensasjon og vil bli varslet på forhånd.

 


Fremdrift

Hopp over det området

 Høst/vinter 2018:

  • 25. september starter arbeidet med å etablere midertidig adkomst (rampe) til plattformen, ved Sognsveien 68.
  • Slutten av september/starten av oktober starter arbeidet med å bygge likeretteren. i forbindelse med byggestart stenges eksisterende rampe og midlertidig adkomst ved Sognsveien 68 taes i bruk, følg skilting.
  • I oktober gjerdes anleggsområdet inn og arbeidet med å bygge likeretteren starter.

Høst 2019: 

  • Anleggsarbeider utført
  • Åpning av ny kiosk, torg og adkomst til plattformen
  • Eksisterende likeretterstasjon ved Vestgrensa taes ut av drift - bygget vil bli stående.

Nattarbeid i uke 7 - 2019  

Sporveien planlegger arbeid natt til tirsdag 12., onsdag 13. og torsdag 14. febraur 2019. Dette vil medføre svak støy og lys fra lyskastere mellom kl 01:00 – 05:00 de aktuelle nettene. Arbeidet utføres av NRC på vegne av Sporveien.

 - Nattarbeider vil pågå innenfor området markert med rødt sirkel.  

 

Dette skal gjøres

Nattarbeidet omfatter prøveboring. I forbindelse med bygging av likeretterstasjonen skal det presses tre stålrør under sporet for å føre ny teknisk infrastruktur på tvers av sporet (utføres på dagtid på et senere tidspunkt). For å forberede disse arbeidene skal det utføres prøveboringer med mindre bor for å verifisere at det ikke ligger store steinblokker eller fjell i traséen der rørene skal presses inn. Prøveboringen vil pågå i T-bane traseen, på undersiden av skinnene.

Det skal utføres støyreduserende tiltak i forbindelse med nattarbeidet slik at støyen blir minimal.

 


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter