Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Helsfyr-Majorstuen

fellesstrekningen_gulmaskin


Fellesstrekningen Majorstuen – Helsfyr bærer preg av slitasje på flere områder og skal oppgraderes.

Oppgraderingen av T-banetunellen gjennom sentrum, også kalt fellesstrekningen, startet i 2017, og utføres etappevis. Etter planen skal alt vedlikehold av strekningen mellom Majorstuen og Tøyen, og Tøyen og Helsfyr være utført innen 2021. Arbeidet skal tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift av T-banen.

Oppgraderingen er en kompleks oppgave. samtlige T-banelinjer passerer gjennom sentrumstunnelen, og det er kun et lite vindu om natten der det ikke er trafikk, og mulig å gjøre vedlikeholdsarbeid. Dette gjør oppgraderingen både tidkrevende og medfører at det underveis i prosjektet er nødvendig å stenge tunnelen for trafikk i korte eller lengre perioder. Mye av vedlikeholdsarbeidet krever mer enn de tre til fire timene man har til rådighet når det ikke er trafikk på strekningen.

Perioder med stenging legges så langt det lar seg gjøre til for eksempel, natt og kveld, påske, pinse og fellesferien. Årsaken til at arbeidet legges til disse tidspunktene er at det statistisk sett er færre reisende, og dermed færrest mulig som blir berørt.


Fremdrift

Hopp over det området

Følgende stengeperioder er planlagt i 2019:

 • 7. januar – 29. mar. 2019: Strekningen Majorstuen – Stortinget stenges i forbindelse med nattarbeid, klokken 21:00 – 05:00 natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 
 • Påsken 2019: Stenging strekningen Majorstuen – Grønland f.o.m 13. – t.o.m 22. apr. 2019.
 • Kristi Himmelfart 2019 –Majorstuen stasjon stenges natt til 30. mai til 2. jun 2019. Utgår
 • Pinsen 2019 - skrifte veksel på Majorstuen 8. til 11. jun 2019.
 • Sommer 2019 – Strekningen mellom Tøyen – Brynseng natt til 3. aug. - natt til 19. aug. 2019.

Endringer kan forekomme.


Sporveien oppgraderer T-banestrekningen og T-banetunnelen mellom Tøyen og Helsfyr i uke 32 og 33 

Planlagte arbeider

I perioden fra natt til lørdag 3.august til og med natt til mandag 19.august skal det utføres arbeid på T-banestrekningen mellom Tøyen og Helsfyr. Det blir døgnkontinuerlig arbeid, med unntak av i innsovningsperioden fra klokken 23:00 – 01:00.

 • I tunnelen mellom Tøyen og Ensjø skal det utføres sporfornyelse.
 • I tunnelen mellom Ensjø og Helsfyr skal det utføres tunelltiltak.

Blir arbeidet støyende?
Arbeidet vil pågå inne i tunnelen, men støy må påreg­nes i forbindelse med inn og ut transport av an­leggsmaskiner, lasting av og tømming av masser og pukk, transport av utstyr og materiell.

Riggområde for arbeidene blir på Ensjø, nære T-banestasjonen.

Området markert med oransje skal brukes som riggområde. Inn- og uttransport av masser og utstyr vil pågå på her. Dette vil også bli brukt som lagringsplass for utstyr og maskiner.

 Vi beklager ulempene som følge av støy.

Les mer: T-banen stenger 3-18 august, mellom Brynseng og Tøyen for nødvendig vedlikehold

Kontaktinformasjon
Dersom du har bekymringer eller spørsmål vedrørende arbeidet, ta kontakt med oss på nabokontakt@sporveien.com

Reiseinformasjon
I perioden fra natt til lørdag 3.august til og med natt til mandag 19.august vil det ikke gå T-baner mellom Brynseng og Tøyen. Det settes inn buss for bane. Sporveien oppfordrer til å benytte Ruters reiseplanlegger/reiseapp eller ruter.no for å finne din aktuelle reiserute.

Les mer på Ruter.noStengt for T-banen mellom Brynseng og Tøyen


Bakgrunn

Hopp over det området

I 2016 hadde T-banen over 100 millioner reisende fordelt på fem T-banelinjer. Alle fem linjer kjører på fellesstrekningen mellom Majorstuen og Tøyen, og linje 1-4 kjører i tillegg fra Tøyen til Helsfyr. Strekningen Majorstuen-Helsfyr bærer derfor preg av slitasje, og fører til nedsatt hastighet i noen områder. For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal strekningen oppgraderes med nye skinner, nytt strømanlegg, automasjon tiltak med mer. Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger eller tyngre vedlikeholdsarbeid før ny sentrumstunell er på plass i 2030.


Omfang

Hopp over det området

Tiltakene omfatter blant annet:

 • Tunneloppgraderinger
 • Vekselsbytter
 • Nye sviller
 • Nye skinner
 • Strømanlegg
 • Tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC)
 • El/Tele/automasjon tiltak
 • Kostnadsramme: 420 millioner kroner


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter