Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Helsfyr-Majorstuen

fellesstrekningen_gulmaskin


Fellesstrekningen Majorstuen – Helsfyr bærer preg av slitasje på flere områder og skal oppgraderes.

Oppgraderingen av T-banetunellen gjennom sentrum, også kalt fellesstrekningen, startet i 2017, og utføres etappevis. Etter planen skal alt vedlikehold av strekningen mellom Majorstuen og Tøyen, og Tøyen og Helsfyr være utført innen 2020. Arbeidet skal tilrettelegge for økt kapasitet og stabil drift av T-banen.

Oppgraderingen er en kompleks oppgave. samtlige T-banelinjer passerer gjennom sentrumstunnelen, og det er kun et lite vindu om natten der det ikke er trafikk, og mulig å gjøre vedlikeholdsarbeid. Dette gjør oppgraderingen både tidkrevende, og medfører at det underveis i prosjektet er nødvendig å stenge tunnelen for trafikk i korte eller lengre perioder. Mye av vedlikeholdsarbeidet krever mer enn de tre til fire timene man har til rådighet når det ikke er trafikk på strekningen.

Perioder med stenging legges så langt det lar seg gjøre til for eksempel, natt og kveld, påske, pinse og fellesferien. Årsaken til at arbeidet legges til disse tidspunktene er at det statistisk sett er færre reisende, og dermed færrest mulig som blir berørt.


Fremdrift

Hopp over det området

Følgende stengeperioder er planlagt i 2019:

 • 7. januar – 29. mars 2019: Strekningen Majorstuen – Stortinget stenges i forbindelse med nattarbeid, klokken 21:00 – 05:00 natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 
 • Påsken 2019: Stenging strekningen Majorstuen – Grønland f.o.m 13. – t.o.m 22. april 2019.
 • Kristi Himmelfart 2019 –Majorstuen stasjon stenges f.o.m 30. mai – t.o.m 2. juni 2019.
 • Pinsen 2019 - Majorstuen stasjon stenges f.o.m 8. – t.o.m 11. juni 2019.
 • Sommer 2019 – Strekningen mellom Tøyen – Helsfyr uke 32 og uke 33.

Endringer kan forekomme.


Nattarbeid på Majorstuen 13. til 22 april 2019:

Fra 13. – 22. april 2019 skal det utføres arbeid på T-banestrekningen mellom Majorstuen og Grønland. Det blir døgnkontinuerlig arbeid, med unntak av i innsovningsperioden fra klokken 23:00 – 01:00.

Strekningen Majorstuen – Grønland blir stengt for T-banetrafikk hele døgnet disse datoene.

Støyende arbeid:

Arbeidet vil pågå inne i tunnelen, men noe støy må påregnes i forbindelse med inn og ut transport av anleggsmaskiner, lasting av og tømming av masser og pukk, transport av utstyr og materiell.

For ytterlige informasjon kontakt oss på, nabokontakt@sporveien.com.  

Vi beklager ulempen og takker for tålmodigheten.


Bakgrunn

Hopp over det området

I 2016 hadde T-banen over 100 millioner reisende fordelt på fem T-banelinjer. Alle fem linjer kjører på fellesstrekningen mellom Majorstuen og Tøyen, og linje 1-4 kjører i tillegg fra Tøyen til Helsfyr. Strekningen Majorstuen-Helsfyr bærer derfor preg av slitasje, og fører til nedsatt hastighet i noen områder. For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal strekningen oppgraderes med nye skinner, nytt strømanlegg, automasjon tiltak med mer. Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger eller tyngre vedlikeholdsarbeid før ny sentrumstunell er på plass i 2030.


Omfang

Hopp over det området

Tiltakene omfatter blant annet:

 • Tunneloppgraderinger
 • Vekselsbytter
 • Nye sviller
 • Nye skinner
 • Strømanlegg
 • Tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC)
 • El/Tele/automasjon tiltak
 • Kostnadsramme: 420 millioner kroner


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter