Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Østensjøbanen Etterstad - Hellerud

Brynseng.png


Oppgraderingen av Østensjøbanen skal tilrettelegge for økt kapasitet på T-banenettet frem til 2040.

Ombyggingen vil kunne gi redusert kjøretid med 23 sekunder på begge spor mellom Brynseng og Hellerud sammenliknet med dagens situasjon. Sagt på en annen måte, kjøretiden mellom disse to stasjonene vil reduseres med nesten 20%. Det legges til rette for en strekningskapasitet med 90 sekunder mellom tog på strekningen Helsfyr-Hellerud.

Strekningen er på tilsammen 1,8 kilometer og byr på mange utfordringer. Den er bratt og kurvete, går over to gamle broer, trafikkerte veier og Alnaelva, samt gjennom et historisk miljø.

Det foreløpig anbefalte alternativet inkluderer lang tunnel, samt utskiftning av både broen som går over toglinjen og Alnaelva, samt broen over Østensjøveien.

Brynseng stasjon i dag

Under kollen som kan få tunnel, der Nordre Skøyen Hovedgård og Skøyenparken troner på toppen, er det også foreslått ny tunnel for E6. Dette er ikke avklart og de to prosjektene er foreløpig ikke sett i sammenheng.

Det er linje 3 til Mortensrud og linje 2 til Ellingsrudåsen som benytter traseen mellom Brynseng og Hellerud, men linje 4 til Bergkrystallen vil også bli berørt av prosjektet ettersom denne også passerer Brynseng.


Fremdrift

Hopp over det området

Sporveien har følgende overordnet hovedfremdriftsplan for prosjektet:

Aktivitet  
Forprosjekt ferdig Juni 2018
Godkjent faseovergang etter KS2 Oktober 2018
Detaljprosjektering   ferdig/konkurransegrunnlag ferdig                    Mai 2019
Byggestart 2020
Ibruktagelse   og overlevering til Banesjef 2022


Bakgrunn

Hopp over det området

Østensjøbanen grener av fra Lambertseterbanen ved Helsfyr henstillingsspor på Etterstad. Den indre strekningen på 1,8 kilometer mellom Etterstad (km 4700) og Hellerud (km 6500) er nedslitt og gjenstår for oppgradering, etter at ca 6 kilometer mellom Hellerud og Skullerud ble ombygget i 2015-2016. Brynseng stasjon med 4 spor til plattform er felles for Østensjøbanen og Lambertseterbanen og skal inngå i dette fornyelsesprosjektet for underbygning/overbygning på Østensjøbanen.

Banestrekningen ble satt i drift som T-banelinje i 1967 etter en ombygging fra trikk til T-bane av hele Østensjøbanen mellom Etterstad og Bøler. Store deler av den gamle traseen mellom Brynseng stasjon og Hellerud ble anlagt og tatt i bruk i 1923-1926, og det ble gjort få endringer da T-banen overtok. Togenes hastighet er i dag begrenset til 30 km/t over en lengre strekning med to stålbruer fra 1925 og en horisontalkurve med radius 120 meter. Den ene brua over Østensjøveien har lav frihøyde (4,0 meter), mens den andre brua over Alna/Hovedbanen har lav frihøyde over jernbanen og spor med tresviller festet direkte på stålbjelkene. Den tekniske løsningen gir stort vedlikeholdsbehov og er utdatert. Strekningen skal oppgraderes til ny standard med høyere kjørehastighet og lavere vedlikeholdsbehov.

 

Dagens trafikk

Strekningen er felles for to T-banelinjer (linje 3 Kolsås-Mortensrud på Østensjøbanen og linje 2 Østerås-Ellingsrudåsen på Furusetbanen) og har høy frekvens med 16 tog pr time og retning store deler av døgnet. Ved Hellerud-Brynseng passerer togene Ring 3-snittet og har generelt høy fyllingsgrad. Anleggsarbeider langs linjen vil derfor påvirke den daglige T-banetransporten av over 80 000 mennesker. Samtidig ligger Lambertseterbanen parallelt med Østensjøbanen over en strekning på 800 meter mellom avgreningen på Etterstad og Bryn bru. Lambertseterbanen har ordinær trafikk med tog på 2 linjer (linje 1 Frognerseteren-Bergkrystallen og linje 4 Vestli-Bergkrystallen), til sammen 8 tog pr time og retning. I tillegg er banen den eneste forbindelsen til T-banens verksted og depot på Ryen base, noe som medfører mange togbevegelser på banen gjennom hele døgnet.


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter