Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Trondheimsveien

DSC_3661.JPG


Som en del av en omfattende oppgradering av trikketilbudet i Oslo, må trikkeskinnene oppgraderes og tilpasses. Oppgraderingen i Trondheimsveien startet sent i 2016, og vil fortsette til anslagsvis høsten 2017.

 


Ofte stilte spørsmål

Hopp over det området

Hva skal gjøres i Trondheimsveien?

Trikkeskinnene skal tilpasses helt nye trikker som ankommer Oslo i 2020. De nye trikkene har en litt annen dimensjon for å blant annet kunne frakte flere passasjerer.

Hvorfor bygges det i Trondheimsveien?

Trondheimsveien er en del av et omfattende oppgraderingsprosjekt for trikkenettet i Oslo. De nye trikkene i Oslo får en høy standard og vil kunne frakte flere passasjerer raskere og mer effektivt. For at også reisende i Trondheimsveien skal kunne benytte seg av de nye trikkene, må skinnene oppgraderes og tilpasses.

Hovedarbeidene vil bestå av flytting av skinner, gravearbeider, fjerning av asfalt og asfaltering.

Hva er tidsplanen for arbeidet?

Arbeidet begynte i september 2016 og er forventet å vare til høsten 2017.

Hvordan vil trikketilbudet under arbeidet bli påvirket?

Trikken vil fortsatt gå under byggeperioden, men kun på ett spor.

Hvordan vil sikkerhet og trafikkforhold ivaretas under byggeperioden?

Sikkerhet vil bli ivaretatt ved at det er satt opp gjerder rundt deler av arbeidsområdene. Trikken i begge retninger kjøres på ett spor og trafikken styres av en trafikkvakt.

Hvor mye støy kan vi forvente?

Pågående anleggsdrift på dagtid fra klokken 09:00 – 19:00 og dette innebærer impulsiv støy (pigging), sliping, løfting av skinner og transport.

Vil det blir støy om natten?

I enkelte perioder må arbeidet utføres om natten, for at den daglige trikkedriften ikke skal påvirkes. Dette er forhåndsgodkjent av lokale helsemyndigheter. Berørte naboer blir varslet i forkant av arbeidene på natten.

I hvilke sammenhenger kan man søke om hotellovernatting i forbindelse med støy?

Sporveien forholder seg til pålegg fra bydelsoverlegen hva gjelder støynivå om natten. Det kreves dokumentasjon for bostedsadresse og dokumentasjon for særskilte behov for å få innvilget hotellovernatting. For studenter med eksamen kreves dokumentasjon om studiested og eksamensdato fra utdanningsinstitusjon.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har flere spørsmål?

Nabokontakt for dette prosjektet er Anne Heim: firmapost@sporveien.com


Bilder

Hopp over det området

Her vil det legges ut bilder av arbeidene i Trondheimsveien.


Bakgrunn

Hopp over det området

Oslo by vokser og Oslo kommune har vedtatt å utvikle trikken som en del av kollektivtilbudet i Oslo. Sporveien Oslo AS har fått det overordnede ansvaret for trikkeprogrammet som omfatter kjøp av nye trikker, oppgradering av infrastruktur for trikken, samt tilpasning av verksted og baser for trikken i Oslo.

Fra 2005 til 2015 har antall reisende med trikken økt med mer enn 25 millioner reisende. Dette stiller krav til kapasiteten på trikkene i årene fremover. De nye trikkene vil kunne frakte flere passasjerer og ha hyppigere avganger. I 2030 er det estimert at trikken vil kunne frakte 100 millioner reisende rundt i Oslo.

I tråd med at Oslo skal anskaffe nye trikker, må trikkeskinnene i Oslo tilpasses og oppgraderes. Dette gjøres for å møte krav om sporavstand, frittromsprofil, bakkeklaring og plassering av holdeplasser. Opprustningen er et samarbeid mellom Sporveien Oslo AS, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.

Gevinster ved ferdigstilling av trikkenettet i Trondheimsveien

  • Nye og moderne trikker som ankommer i 2020 får mulighet til å kjøre i Trondheimsveien.
  • Mer kapasitet gir en mer effektiv reise.


Fremdrift

Hopp over det området

Arbeider mellom Sinsenkrysset holdeplass - Storo stasjon

Mellom april og august 2017 skal Sporveien oppgradere og tilpasse trikkesporene mellom Sinsenkryssen holdeplass og Storo stasjon. Arbeidene er planlagt på dagtid mellom 07:00 og 19:00 og det vil medføre noe støy på dagtid. Naboer vil bli informert skriftlig.

Trikkedrift under anleggsperioden

Trikken vil ikke gå mellom holdeplassene Sinsenkrysset og Grefsen. Endestasjonen for trikk 17 vil være Sinsenkrysset. Grefsen holdeplass vil være ute av drift i anleggsperioden.

Oversikt fremdriftsplan Trondheimsveien

Vi informerer om at oppgitte datoer kan komme til å justeres.

Arbeidet foregår parallelt med trikkedrift i gaten. Det vil derfor være enkeltsporet drift i en periode, der trikken i begge retninger kjøres på ett spor og trafikken styres av en trafikkvakt. Holdeplassen Lakkegata skole vil være stengt i en periode, og passasjerer bes benytte holdeplassene Heimdalsgata eller Sofienberg.

  • Arbeidet startet i september 2016
  • Januar 2017 – februar 2017: Skjelderupsgate - Helgesens gate
  • Januar – våren 2017: Carl Berners plass – Bobbanen
  • Våren 2017: Bobbanen - Kjelsåsveien
  • Sommer 2017 – høst 2017: Kjelsåsveien - Storo


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter