Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Storgata

Storgata.jpg


Som en del av Samlet plan for opprustning av infrastruktur for trikken, skal Storgata oppgraderes med ny trikkeinfrastruktur, fortau og gate, og deler av vann- og avløpsnettet. Prosjektet er ledet av Bymiljøetaten, i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Sporveien.


Fremdrift

Hopp over det området
  • 2017: Reguleringsplan på offentlig høring
  • Vinter 2018: Oppstart anleggsarbeid
  • 2020: Planlagt ferdigstillelse


Bakgrunn

Hopp over det området

Oslo by vokser og Oslo kommune har vedtatt å utvikle trikken som en del av kollektivtilbudet i Oslo. Sporveien Oslo AS har fått det overordnede ansvaret for trikkeprogrammet som omfatter kjøp av nye trikker, oppgradering av infrastruktur for trikken, samt tilpasning av verksted og baser for trikken i Oslo.

Fra 2005 til 2015 har antall reisende med trikken økt med mer enn 25 millioner reisende. Dette stiller krav til kapasiteten på trikkene i årene fremover. De nye trikkene vil kunne frakte flere og ha hyppigere avganger. I 2030 er det estimert at trikken vil kunne frakte 100 millioner reisende rundt i Oslo. Trikk har langt større passasjerkapasitet enn buss på de samme strekningene.

I tråd med at Oslo skal anskaffe nye trikker, må trikkesporene i Oslo tilpasses og oppgraderes. Dette gjøres for å møte krav om sporavstand, frittromsprofil og bakkeklaring. I tillegg skal det ses på plassering av holdeplasser og tilpassing av disse. Opprustningen er et samarbeid mellom Sporveien Oslo AS, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Ruter.

Storgata er en av Oslos viktigste gater for kollektivtrafikk. I tillegg til å oppgradere trikkeinfrastrukturen med fornying av fundament, skinner, signalanlegg og elkraft, skal også gaten, fortau og deler av vann- og avløpsnettet oppgraderes.

Gevinster ved ferdigstilling av Storgata

  • Bedret fremkommelighet og trafikksikkerhet for kollektivtrafikken og fotgjengere
  • Holdeplasser flyttes slik at de ikke ligger på trafikkøyer midt i gateløpet
  • Oppgradering med gatetun og gatetorg


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Naboinfo

Det er lagt mye arbeid i å minimere belastninger og tilrettelegge, men næringsdrivende vil bli berørt. 

Biltrafikk vil kun være tillatt i enkelte soner.

Kollektivreisende vil få alternative traséer for trikk og buss.

Syklister vil få Torggata oppgradert til sykkelgate, og toveis sykkeltrafikk mellom Nybrua og Ankerbrua og mellom Youngstorget og Storgata.

Kontakt 

Knut Fjeldbu, Sporveien

Telefon: 952 22289

E-post


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter