Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Nytt signalsystem for T-banen

T-banen-i-farta.jpg


Sporveien investerer i et nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi. Etter at det nye signal- og sikringssystemet er ferdig innført i 2027, får reisende en enda raskere, driftssikker og punktlig tur med T-banen.  

 


Fremdrift

Hopp over det området

 

2013–2014

Konseptvalgutredning

Les mer om konseptvalgutredningen

 

2015–2017

Forprosjekt

Les mer om forprosjektet

 

2018–2020

Kravspesifisering og anskaffelse

 

2021–2022

Design og utvikling 

 

2023–2027

Innføring og drift

 

(Oppgitte datoer kan bli gjenstand for endringer)

 

 

 


Bakgrunnen for prosjektet

Hopp over det området

Sporveien moderniserer og digitaliserer T-banen av hovedsakelig tre grunner:

  • Eksisterende signalanlegg har et stort moderniseringsbehov.
  • Byen har behov for enda større transportkapasitet i årene som kommer.
  • Et nytt signalsystem er en viktig plattform for videreutvikling av T-banen.

 

CBTC står for «communication based train control» eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er et signalsystem basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur for helhetlig styring av T-banetrafikken. CBTC- teknologien er i dag standard når nye T-baner bygges.

 

I årene som kommer vil befolkningsveksten i Oslo-området øke. Da får vi et tilsvarende behov for å bedre tilbudet i kollektivtrafikken, og spesielt T-banen. T-banen skal være ryggraden i kollektivtransporten framover. Sammen med de andre planlagte forbedringstiltakene i Sporveien har et nytt signalsystem mulighet til å øke antall reisende gjennom sentrumstunellen med flere tusen i timen.

 

Sporveien får et moderne databasert signalsystem som gir høyere kapasitet, bedre fleksibilitet og mulighet for å kjøre T-banen halvautomatisk. Det betyr at signalsystemet styrer toget og optimaliserer hastigheten og avstanden mellom togene, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Føreren vil fortsatt ha ansvaret for toget.

 

Gevinster ved ferdigstillingen av det nye signalanlegget

  • Flere tog ankommer stasjonene når de skal.
  • Mulighet til å kjøre flere tog og med bedre flyt.
  • Bedre trafikkformasjon til reisende.

 


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter