Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Signalanlegg for T-banen

IMG_2505.JPG


Nytt CBTC-system på T-banen gir muligheter for hyppigere avganger og ytterligere forbedring av punktligheten. Arbeidet startet i 2015 og vil ferdigstilles i 2024. Prosjekteier er Sporveien Oslo AS.


Fremdrift

Hopp over det området

Oppgitte datoer kan bli gjenstand for justeringer:

April 2014

Sporveien Oslo AS gjennomførte en konseptvalgutredning for å finne det beste alternativet for et fremtidig signal- og sikringsanlegg for T-banen.

Les mer om konseptvalgutredningen

Juni 2014

Sporveien startet et forprosjekt som endte opp i et styringsdokument, slik det kreves av myndighetene. Dette ble fulgt opp med en ekstern kvalitetssikring (KS2), med en etterfølgende beslutning om å gjennomføre prosjektet.

Les mer om forprosjektet

Februar 2015

Den pågående RFI prosessen oppdaterer Sporveien på den teknologiske utviklingen av CBTC og lærer dem hvordan en spesifisering og implementering best skal gjennomføres.

2015

Arbeidet med nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen videreføres med ferdigstillelse av forprosjektet.

2016

Forprosjektet kvalitetssikres.

2024

Det nye systemet skal blant annet være klart til Fornebubanen.


Bakgrunn

Hopp over det området

Arbeidet med nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen er en stor og betydningsfull anskaffelse for Sporveien og kollektivtransporten i Oslo.

Et nytt system basert på CBTC-teknologi (Communication-Based Train Control) vil erstatte dagens utdaterte anlegg der halvparten av enhetene er 50 år gamle. CBTC-systemet benytter telekommunikasjon og radio for å gi informasjon om togenes nøyaktige posisjon. De gamle, fysiske sporfeltene (sikkerhetssonene) erstattes med bevegelige felt som gir smidigere trafikkavvikling, høyere trafikkhastighet og sikrere togfremføring.

Med et CBTC system, vil Sporveien få et moderne databasert system med en høyere kapasitet og med fleksibilitet for endringer, utvidelser og fremtidig oppgradering av automatisering. Med et CBTC system vil signaler, sporsløyfer etc. fjernes, og baliser og radioutstyr blir nye komponenter. Togene vil også utstyres med nødvendig CBTC-utstyr.

Et kommunikasjonsbasert CBTC-system med mulighet for halvautomatisk kjøring (Semi-automatic Train Operation / STO) var den foretrukne løsningen.

Oppgraderingen er estimert til 3,9 milliarder kroner.

 

Gevinster ved ferdigstilling av signalanlegg for t-banen

 

Smidigere trafikkavvikling, høyere trafikkhastighet og sikrere togfremføring.

 

Økning av kapasiteten gjennom sentrumstunnelen.


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter