Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Spor- og vekselprosjektet

Majorstua - bilde 2.jpg


Et vedlikeholdsprosjekt for å møte Oslos økte krav til kollektivtransport. Arbeidet pågår fra 2016 til slutten av 2017. Prosjekteier er Sporveien Oslo AS.


Bakgrunn

Hopp over det området

Spor, sporveksler og infrastruktur har en begrenset levetid: arbeidet som nå gjøres er nødvendig for å kunne møte de kravene som vil bli stilt til kollektivtransporten, med en øket tilflytting til Osloregionen og en økt trafikkmengde i årene som kommer.

På grunn av den tekniske tilstanden på T-banenettets infrastruktur er det planlagt oppgraderingstiltak der utskifting av dårlige og slitte veksler er prioritert. Veksler har en levetid på ca. 25 år og flere av T-banenettets veksler har passert denne levetiden for lengst.

For å imøtekomme et fremtidig behov og trafikkvekst er det avgjørende at Sporveien har en infrastruktur som fungerer optimalt. I dag må tog kjøre med nedsatt hastighet gjennom flere av disse vekselområdene, noe som får konsekvenser for ruteplan og punktlighet.

 Spor- og vekselprosjektet er et stort vedlikeholdsprosjekt som består av fem delprosjekter:

  • Spor 1, mellom Ensjø og Carl Berners plass
  • Et stort antall sporveksler på T-banen.
  • Midtsporet på Veitvet T-banestasjon.
  • Utbedringsarbeider på Ryen verksteds- og vognhallsområde
  • Utbedringer på Etterstad verkstedområde.

Arbeidet er nødvendig for å kunne møte de kravene som vil bli stilt til kollektivtransporten, med en øket tilflytting til Osloregionen og en økt trafikkmengde i årene som kommer.

Kostnadsramme: 100 millioner kroner.

 

Gevinster ved ferdigstilling av spor- og vekselseprosjektet 

Bedre regularitet, økt sikkerhet og økt tilgjengelighet: vil fjerne hastighetsnedsettelser

Utskiftingen av veksler og komponenter vil bidra til mindre korrektivt vedlikehold

  

 


Fremdrift

Hopp over det området

Oppgitte datoer kan bli gjenstand for justeringer:

Delprosjekter utført i 2016

 

Spor 1, Ensjø – Carl Berner

Utskifting av 2 stk. sporveksler (L317 og G322), utskifting av drivmaskiner, forbedret sporgeometri. Dryppsikring i tunnel, utskifting av hele sporet mellom sporveksler (ballast, skinner, sviller og strømskinner). 

 

Utskifting av bevegelig kryss i veksel C0490

Utskifting til fast kryss, fjerning av drivmaskin

 

Majorstuen 1

Utskifting av 3 stk. veksler, veksel C0220, C0225 og C0237

 

Majorstuen 2

Utskifting av 2 stk. veksler, veksel C0211 og C0216

 

Frøen

Utskifting av veksel C0251 og endring av sporgeometri.

 

Voksenkollen

Utskifting av 2 stk. veksler i overkjøringsspor, veksel H1305A og B.

 

Tveita

Utskifting av 2 stk. veksler i overkjøringsspor, veksel F0711A og B.

 

Veitvet midtspor

Utskifting av 4 veksler (2 stk. usymmetriske veksler) i midtsporet, veksel G0915B, G0916B, G0936A og G0935A. Utskifting av masser, ca. 400m3 masse ut og ny ballastpukk skal inn.

Utskifting av hele midtsporet (skinner, sviller og strømskinner) samt nye stoppbukker.

Geometriendring: spor løftes mot hovedspor. 
V G0936B bygget om for å komme i drift igjen.

 

Ryen

Veksler i F-gruppen på Ryen. På indre sløyfe veksel inn til spor 13N fjernet. Veksel i ytre sløyfe flyttet frem, montert ny veksel på ytre sløyfe som går inn til spor 13N (innkjøringsspor).

 

 

Delprosjekter i 2017

Etterstad

Bygging av ny sporgrav, utskifting av spor og veksler på driftsområdet (for gult materiell). Sporgrav utføres vinter 2017, sporarbeider vår 2017.

2017

Prosjektet skal være ferdigstilt ultimo 2017.

 

Se det fullstendige vekselkartet for T-banen her, med det enkelte prosjektet ringet inn!


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Skinnearbeider på vestgående spor Majorstuen
5.september avsluttet vi oppgraderingen av vestgående spor på Majorstuen der målet er økt kjørehastighet

Presisjonsarbeid på MajorstuenDette var slutt av innholdet. Footeren starter