Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Nye trikker til Oslo

trikkean.jpg


I løpet av 2024 skal Oslo få 87 nye trikker. De nye trikkene skal gi et moderne, robust og kostnadseffektivt trikketilbud til Oslo. 


Fremdrift

Hopp over det området

Med forbehold om justeringer:

2009
Behovet for nye trikker og oppgradering av infrastruktur har vært erkjent lenge. De første forberedelsene til anskaffelse av nye trikker startet i 2009.


2013
Konseptutvalgsutredning for kjøp av nye trikker ble levert. Denne, sammen med første kvalitetssikring, anbefalte at det ble etablert et program der både infrastruktur, baser og trikker ble lagt inn. 


2014
Sommeren 2014 ble det etablert et forprosjekt med formelt mandat for å starte trikkeanskaffelsen. Høsten 2015 får Ruter ved Trikkeprogrammet bestilling fra Bymiljøetaten om å starte et forprosjekt for anskaffelse av nye trikker basert på rammebetingelsene i konseptutvalgsutredningen. 


2015
Arbeidet med forprosjektet gjennomføres og rapporten blir levert i mai 2015. Høsten 2015 overføres ansvaret for Trikkeanskaffelsen fra Ruter til Sporveien.

  • 16.12.2015:

Bystyret vedtar kjøp av 87 nye trikker.

  • 18.12.2015:

Arbeidet med prekvalifisering av leverandører starter. 


16. mars 2016 
Prekvalifisering av potensielle leverandører for nye trikker til Oslo kunngjøres via www.doffin.no, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.


22. september 2016
Prekvalifiseringen er fullført og seks leverandører blir invitert til å legge inn anbud:

•          Alstom (Alstom Transport Norway, Alstom Transport S.A, Alstom Transporte S.A.)

•           CAF (Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA)

•           Oslo Consortium (Bombardier Transportation Norway AS, Vossloh Kiepe GmbH)

•           Skoda (Skoda Transportation AS)

•           Stadler (Stadler Pankow GmbH)

•           The Consortium of Siemens AG and Siemens AS (Siemens AS, Siemens AG) 


Vår / vinter 2018
Forventet kontraktsinngåelse. 


2020 - 2021
Innfasing av nye trikker er planlagt ved at de to første settene ankommer for testing. Test på vinterføre vil være en viktig del av denne testingen.  Hovedtiltakene for infrastrukturen og basekapasiteten skal være på plass.


2021 - 2024
Leveranse og driftsetting av nye trikker.


2024 / 2025
Alle 87 trikker skal være i drift innen utgangen av 2024.


Bakgrunn

Hopp over det området

Oslo er en av Europas raskest voksende byer, og med befolkningsveksten øker behovet for en effektiv og god kollektivløsning. Bystyret i Oslo vedtok i desember 2015 kjøp av 87 nye trikker til en kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner. Leverandøren får en opsjon på levering av ytterligere 60 trikker. 

Trikkeprogrammet vil løfte trikkens rolle i kollektivtrafikken og legge grunnlaget for fremtidens reiser i byen. Det omfatter delprosjekter for vognanskaffelse, infrastrukturoppgradering og baseutvikling. Programmet ledes av Sporveien, som samarbeider tett med Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten. I tillegg er Vann- og avløpsetaten en viktig medspiller i mange av infrastrukturprosjektene som omfatter endringer i vann- og avløpssystemene i byen.

Vognanskaffelse

Seks leverandører konkurrerer om leveransen av 87 nye og moderne trikker. Det skal anskaffes en moderne standardtrikk som er tilpasset forholdene i Oslo. Det er planlagt at valg av leverandør skal skje innen første halvår 2018. Fremdriftsplanen legger opp til test av en o-serie i Oslo før serieleveranse og utfasing av de gamle trikkene starter. Testen skal validere at de nye trikkene fungerer som de skal – sommer som vinter -  før serieproduksjonen starter.

Infrastrukturoppgradering

Arbeidet med å ruste opp og fornye infrastrukturen tar sikte på å innhente vedlikeholdsetterslepet og oppgradere trikkenettet til en moderne standard. Tiltakene innebærer nødvendige tilpasninger til de nye trikkene, og vil gjøre trikketilbudet mer robust og effektivt enn det er i dag. Samlet omfatter infrastrukturdelen av Trikkeprogrammet i overkant av tretti større og mindre delprosjekter. Les mer på prosjektsiden til "Ny infrastruktur for Oslos trikker".

Baseutvikling

Oppgraderingen av trikkebasene er nødvendig av tre årsaker: flere og lengre trikker krever mer plass til parkering enn tidligere. Verkstedene må også tilpasses for å gi plass til de nye trikkene. Sist, men ikke minst, må basene legges om for å gjøre drift og vedlikehold mer effektivt. Fremtidens basestruktur innebærer videreutvikling av dagens baser på Grefsen og Holtet.

Gevinster av nye trikker i Oslo

  • Et nytt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud i hovedstaden som gir økt rutetilbud og større kapasitet.
  • 87 nye trikker (opsjon på ytterligere 60), oppgradert infrastruktur og tilpassede baser og verksteder.


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter