Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Nye trikker i Oslo

trikkean.jpg


Et nytt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud til Oslo. Arbeidet pågår fra 2009 - 2024. Prosjekteier er Sporveien Oslo AS.

 


Bakgrunn

Hopp over det området

I 2015 hadde trikken i Oslo 55 millioner passasjerer. Oslo bystyret vedtok desember 2015 kjøp av 87 nye trikker til en ramme på 4,1 milliarder kroner. Leverandøren får en opsjon på ytterligere 60 trikker.

Sporveien Oslo AS er gitt det overordnede ansvaret for nye trikker i Oslo (Trikkeprogrammet)

 ­– koordinere og styre arbeidet i prosessen med de tre delprosjektene:

 

-          anskaffelse av 87 nye trikker (opsjon på ytterligere 60)

-          oppgradering av infrastruktur

-          tilpasning av baser og verksteder

 

En foreløpig kostnadsramme for trikkeanskaffelsen alene er på 4.1 milliarder NOK.

I tillegg kommer det investeringer i infrastruktur og for base/verksted.

Investeringen i nye trikker skal gi en fornuftig kost/nytte balanse i hele vogntypens levetid.

Den totale flåtekostnaden trenger ikke å korrelere strengt med prisen og levetidskostnadene vurderes som viktigere.  Trikketype og leverandør skal være det mest fordelaktige valget totaliteten tatt i betraktning. Det er med andre ord ikke uten videre gitt at det er leverandøren som kommer opp med den laveste stykkprisen som får oppdraget med de nye trikkene.

 

Gevinster ved ferdigstilling av nye trikker i Oslo

 

  • Et nytt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud for Oslo gir økt rutetilbud og større kapasitet.
  • 87 nye trikker (opsjon på ytterligere 60), oppgradert infrastruktur og tilpassede baser og verksteder.


Fremdrift

Hopp over det området

Antatte datoer kan bli gjenstand for justeringer:

2009

Behovet for nytt rullende materiell, og en oppgradering av infrastruktur har vært erkjent lenge. De første forberedelsene til anskaffelse av nytt rullende materiell startet 2009.

 

2013

Konseptsutvalgsutredning levert for kjøp av nye trikker. Denne, sammen med første kvalitetssikring anbefalte etableringen av et program der infrastruktur, baser og rullende materiell ble lagt inn i samme program. Dette i erkjennelsen av at en ambisjon for et kvalitetsløft av trikken i Oslo raskt ville overstige dagens basekapasitet. Thorbjørn Thoresen leder Trikkeprogrammet fra desember 2013.

 

2014

Formelt mandat for å starte Trikkeanskaffelsen med et forprosjekt ble etablert sommeren 2014.  Høsten 2015 får Ruter ved Trikkeprogrammet bestilling fra Bymiljøetaten om å starte forprosjekt for anskaffelse av nye trikker basert på rammebetingelsene i konseptvalgsutredningen.

 

2015

Arbeidet med forprosjektet gjennomføres og rapporten ble levert i mai 2015. Kvalitetshensynet var overordnet, og forventningene ble innfridd.  Høsten 2015 overføres ansvaret for Trikkeanskaffelsen fra Ruter til Sporveien.

  • 16.12.2015

Bystyret vedtar kjøp av 87 nye trikker.

  • 18.12.2015

Arbeid med prekvalifisering av leverandører starter

 

16.03.2016 

Prekvalifisering av potensielle leverandører for nye trikker til Oslo kunngjøres via www.doffin.no, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Frist for leverandører var 2. mai.

 

22.09.2016.

Prekvalifiseringen fullført, seks leverandører ble invitert til å legge inn anbud:

 

•          Alstom (Alstom Transport Norway, Alstom Transport S.A, Alstom Transporte S.A.)

•           CAF (Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA)

•           Oslo Consortium (Bombardier Transportation Norway AS, Vossloh Kiepe GmbH)

•           Skoda (Skoda Transportation AS)

•           Stadler (Stadler Pankow GmbH)

•           The Consortium of Siemens AG and Siemens AS (Siemens AS, Siemens AG)

 

Høst 2017 / vinter 2018

Forutsatt en prosess som forventet vil en endelig kontrakt for nye trikker skrives.

 

2019 / 2020

Innfasing av nye trikker: de to første settene ankommer for testing. Test på vinterføre vil være en viktig del av denne testingen. Det vesentlige av tiltakene for infrastrukturen og basekapasiteten skal være på plass.

 

2020 / 2021

Innfasing: Serieleveranse starter og gamle trikker begynner å fases ut. All infrastruktur skal være oppgradert.

 

2024 / 2025

Alle 87 trikker er overtatt for trafikk innen utgangen av 2024.

 

Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur omfatter alle infrastrukturprosjekter som er knyttet til innfasingen av nye trikker. Les mer på prosjektsiden til "Ny infrastruktur for Oslos trikker".


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter