Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Nye trikker til Oslo

trikkean.jpg


Nye trikker skal gi et moderne, robust og kostnadseffektivt trikketilbud til Oslo. Sporveien leder prosjektet, og i løpet av 2024 skal alle de 87 nye trikkene være på plass. 


Bakgrunn

Hopp over det området

Bystyret i Oslo vedtok i desember 2015 kjøp av 87 nye trikker til en kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner. Leverandøren får en opsjon på levering av ytterligere 60 trikker. 

Trikkeprogrammet omfatter i tillegg investeringer for oppgradering infrastruktur og utvikling av baser og verksted for trikken.

Investeringen i nye trikker skal gi en fornuftig kost/nytte-balanse i hele vogntypens levetid.

I 2016 hadde trikken i Oslo 53 millioner passasjerer.

Sporveien Oslo AS er gitt det overordnede ansvaret gjennomføringen av Trikkeprogrammet i Oslo.
Det innebærer å koordinere og styre arbeidet med følgende tre delprosjekter:

-          Innkjøp av 87 nye trikker og opsjon på ytterligere 60.

-          Opgradering av infrastruktur.

-          Tilpasning av baser og verksted for trikken.

 

Gevinster av nye trikker i Oslo

  • Et nytt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud i hovedstaden som gir økt rutetilbud og større kapasitet.
  • 87 nye trikker (opsjon på ytterligere 60), oppgradert infrastruktur og tilpassede baser og verksteder.


Fremdrift

Hopp over det området

Med forbehold om justeringer:

2009
Behovet for nye trikker og oppgradering av infrastruktur har vært erkjent lenge. De første forberedelsene til anskaffelse av nytt rullende materiell startet i 2009.


2013
Konseptsutvalgsutredning for kjøp av nye trikker ble levert. Denne, sammen med første kvalitetssikring, anbefalte at det ble etablert et program der både infrastruktur, baser og rullende materiell ble lagt inn. Thorbjørn Thoresen ledet Trikkeprogrammet fra desember 2013.


2014
Sommeren 2014 ble det etablert et forprosjekt med formelt mandat for å starte Trikkeanskaffelsen. Høsten 2015 får Ruter ved Trikkeprogrammet bestilling fra Bymiljøetaten om å starte et forprosjekt for anskaffelse av nye trikker basert på rammebetingelsene i konseptvalgsutredningen. 


2015
Arbeidet med forprosjektet gjennomføres og rapporten blir levert i mai 2015. Høsten 2015 overføres ansvaret for Trikkeanskaffelsen fra Ruter til Sporveien.

  • 16.12.2015:

Bystyret vedtar kjøp av 87 nye trikker.

  • 18.12.2015:

Arbeidet med prekvalifisering av leverandører starter. 


16. mars 2016 
Prekvalifisering av potensielle leverandører for nye trikker til Oslo kunngjøres via www.doffin.no, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.


22. september 2016
Prekvalifiseringen er fullført og seks leverandører blir invitert til å legge inn anbud:

•          Alstom (Alstom Transport Norway, Alstom Transport S.A, Alstom Transporte S.A.)

•           CAF (Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA)

•           Oslo Consortium (Bombardier Transportation Norway AS, Vossloh Kiepe GmbH)

•           Skoda (Skoda Transportation AS)

•           Stadler (Stadler Pankow GmbH)

•           The Consortium of Siemens AG and Siemens AS (Siemens AS, Siemens AG) 


Vår / vinter 2018
Forutsatt en prosess som forventet vil en endelig kontrakt for nye trikker skrives. 


2020 / 2021
Innfasing av nye trikker er planlagt ved at de to første settene ankommer for testing. Test på vinterføre vil være en viktig del av denne testingen. Det vesentlige av tiltakene for infrastrukturen og basekapasiteten skal være på plass.


2020 / 2021
Innfasing: Serieleveranse starter og gamle trikker begynner å fases ut. All infrastruktur skal være oppgradert.


2024 / 2025
Alle 87 trikker skal være overtatt for trafikk innen utgangen av 2024.


Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur
omfatter alle infrastrukturprosjekter som er knyttet til innfasingen av nye trikker. Les mer på prosjektsiden til "Ny infrastruktur for Oslos trikker".


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter