Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


I over 140 år har sporvognsdrift vært en del av bybildet i hovedstaden - og i årene som kommer skal trikkene fortsatt være en viktig del av Oslo. Sporveien Trikken AS har ansvar for all trikkedrift i Oslo, og fraktet 53 millioner reisende i 2016.


Sporveien Trikken AS har ansvar for all trikkedrift i Oslo. Selskapet har driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. Linjenettet består av seks linjer. Virksomheten driftes fra Grefsen og Holtet.

Trikken disponerer 40 vogner av typen SL79. Disse ble levert mellom 1982 og 1989, produsert av Duewag i Düsseldorf og Strømmens Verksted. SL95 er produsert i 32 eksemplarer av italienske Ansaldo, og ble levert fra 1995. Vognparken eies i sin helhet av Oslo Vognselskap AS.

Vekst

Trikken opprettholdt i 2016 et rutetilbud på tilsvarende nivå som i 2015. Samtidig med driftsomlegginger i sentrum, i Trondheimsveien og langs Ekebergbanen, oppnådde trikken en produksjonsvekst på tre prosent i form av flere kjørte vognkilometer. Antall reisende sank noe fra 2015 til 2016, mulig grunnet av at vognene begynner å nærme seg sin kapasitetsgrense, samt driftsomlegginger. Trikken holder likevel et høyt nivå på antall reisende, og har hatt en økning på 45 prosent i antall reisende de siste ti årene.

I 2016 var kundetilfredsheten på 96 prosent, og antall kjørte avganger (regularitet) var på 99,5 prosent. Selskapet jobber aktivt for å holde kvaliteten på et høyt nivå.

Nøkkeltall

Sporveien Trikken 2014  2015 2016 
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen)  782 742 808 455 866 215
Driftskostnader NOK (tall i hele tusen) 728 694 772 254 818 708
Driftsresultat NOK (tall i hele tusen) 54 048 36 201 47 507
Årsresultat NOK (tall i hele tusen) 54 048 39 400 47 507
Antall vognkilometer 4 057 517 4 287 723 4 414 570
Antall vogntimer 295 083 308 468 314 736
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 51,0 55,0 53,0
Antall linjer 6 6 6
Antall trikker 72 72 72
Kundetilfredshet 95% 99,6% 96%
Regularitet 99,2% 99,3% 99,5%
Antall ansatte 340 367 368

Styring

Frem til september 2016 hadde Sporveien T-banen og Sporveien Trikken felles ledergruppe. I forbindelse med økt produktsatsing for å nå ambisjonene i strategien Best 2020, ble det etablert separate ledergrupper for de to produktene. Tidligere strategidirektør, Birte Sjule, ble fra 1. september ansatt som administrerende direktør for Trikken og trikkens verksteder.  

Videre utvikling - Trikkeprogrammet

Trikken har ambisjoner om å levere enda mer kollektivtrafikk for pengene i årene fremover.

Bystyret vedtok 16. desember i 2015 kjøp av 87 nye trikker til Oslo, og Sporveien er gitt det overordnende ansvaret for prosessen. Trikkeprogrammet er et omfattende prosjekt for å utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.

Trikkeprogrammet vil løfte trikkens rolle i kollektivtrafikken og legge grunnlaget for fremtidens reiser i byen. Det omfatter delprosjekter for vognanskaffelse, infrastrukturoppgradering og baseutvikling. Programmet ledes av Sporveien, som samarbeider tett med Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten. I tillegg er Vann- og avløpsetaten en viktig medspiller i mange av infrastrukturprosjektene som omfatter endringer i vann- og avløpssystemene i byen.

Klikk her for mer informasjon om Trikkepgrommet.

Utleie trikk

Vil du leie en trikk? Klikk her for mer informasjon.


Kontakt oss

E-post: trikken@sporveien.com

Driftssentral: +47 22 79 76 70

 

Dersom du ønsker å fordype deg mer i Sporveiens historie eller har lyst på en god opplevelse kan du besøke Sporveismuseet!

 

Sporveien Trikken AS har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på kontrakt for administrasjonsselskapet Ruter AS.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter