Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Alle skinnegående kjøretøy som skal benyttes på Sporveiens infrastruktur (T-bane og/eller trikk) skal ha tillatelse til å tas i bruk i henhold til Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (Kravforskriften) kapittel 12.


Dersom kjøretøyet som ønskes benyttet ikke tidligere har vært godkjent av Statens Jernbanetilsyn (SJT) for bruk på Sporveiens infrastruktur, må dette søkes om. Skinnegående kjøretøy som Sporveien benytter, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide kjøretøy som benyttes i forbindelse med oppdrag som utføres for Sporveien, må i tillegg ha gyldig brukstillatelse som utstedes av Sporveien etter at SJT har gitt tillatelse til bruk. Vanlig behandlingstid er ca 3 måneder.

NB! Tillatelse til bruk på T-banenettet og trikkenettet krever to forskjellige søknader.

Søke om godkjenning av skinnegående kjøretøy T-banen her

 

 Godkjenning av skinnegående kjøretøy – Trikkenettet

 

Dokumentasjonskrav til kjøretøy med tidligere godkjenning av SJT (f.eks. til bruk på Jernbanenettet eller trikkenettet)

Dersom kjøretøyet som ønskes benyttet tidligere har fått godkjenning av SJT (f.eks. til bruk på Jernbanenettet eller trikkenettet) eller hvis en identisk maskin tidligere har fått godkjenning av SJT, kan Sporveien sende en forenklet søknad til SJT. Eier av kjøretøyet må sende Sporveien følgende dokumentasjon:

 1. Oversiktstegninger og beskrivelse av kjøretøytypen
 2. Egenerklæring for kompatibilitet på Sporveiens infrastruktur (vedlagt skjema)
 3. Bekreftelse på tidligere godkjenninger fra SJT (f.eks.BANE NOR materiellkort)
 4. Bekreftelse på at vedlikehold er utført og at kjøretøyet ikke er modifisert etter tidligere godkjenning fra SJT

 

Dokumentasjonskrav til kjøretøy uten tidligere godkjenning av SJT

Dersom kjøretøyet som ønskes benyttet ikke tidligere har fått godkjenning av SJT, må det sendes en fullstendig søknad i henhold til Kravforskriften, § 12-9 og § 12-10:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-10-1572#KAPITTEL_12

Da må følgende dokumentasjon sendes til Sporveien:

 1. Oversiktstegninger og beskrivelse av kjøretøytypen
 2. Systembeskrivelse
 3. Risikovurderinger
 4. Oversikt over planlagt anvendte standarder
 5. Oversikt over verifikasjoner
 6. Egenerklæring for kompatibilitet på Sporveiens infrastruktur (vedlagt skjema)

  

Utsteding eller fornyelse av brukstillatelse

Brukstillatelse utstedes for ca. 1 år om gangen, etter at kjøretøyet har fått tillatelse til bruk av SJT. Ved fornyelse av brukstillatelse kreves følgende dokumentasjon:

 1. Bekreftelse på at det er utført jevnlig vedlikehold på kjøretøyet
 2. Bekreftelse på at kjøretøyet ikke er modifisert eller bygd om

 

Ansvarlig enhet i Sporveien

Trafikksikkerhetsavdelingen i Sporveien er ansvarlig for at brukstillatelse utstedes. Ferdig utfylt søknad (skjema nr. 1) med dokumentasjon sendes arbeidsmaskiner@sporveien.com for arkivering og fordeling. Behandlingstiden vil være ca. 3 måneder etter  at all nødvendig dokumentasjon er mottatt.
Det anbefales å ta kontakt med Trafikksikkerhetsavdelingen i Sporveien arbeidsmaskiner@sporveien.com dersom noe skulle være uklart eller dersom det er ønske om mer informasjon.

 

 Vedlegg:

 

Søknadsskjema skinnegående materiell PDF

 

Søknadsskjema skinnegående materiell

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter