Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Storgata er et av de store infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet og skal oppgraderes før nye trikker er på plass i Oslo. Byggestart er planlagt i første del av november i år.


Det første som skjer i Storgata-prosjektet er at det bygges en midlertidig trikketrasé i Stenersgata, Christian Krohgs gate og Hausmanns gate. I byggeperioden skal gater holdes åpne, men det vil i stor grad bli enveiskjøring og tilpasset trafikkmønster. Målet er at det midlertidige trikkesporet skal være ferdig sommeren 2019.

Storgata blir etter hvert stengt for all trafikk og trikken vil kjøre på det midlertidige trikkesporet fra sommeren 2019 og frem til prosjektet er planlagt avsluttet i 2021.

Les mer: Alt om prosjekt Storgata

Krevende arbeider
Å bygge et midlertidig trikkespor i et travelt bysentrum gjør oppdraget krevende. Tilkomst, transport av utstyr, masser og skinner krever mye planlegging. Det kommer flere detaljer om anleggsstarten når disse er klare.

Bymiljøetaten er byggherre for prosjekt Storgata, og samarbeider med Ruter, Vann- og avløpsetaten og Sporveien om gjennomføringen.

Les også: Planene for Storgata er vedtatt

Kollektivtrafikken i anleggsperioden
Alle busslinjene som til daglig trafikkerer Storgata får endret kjøremønster innen sommeren 2019. Merk at bussene som i dag trafikkerer krysset Storgata/Hausmanns gate blir lagt om allerede 28. oktober i år.

Trikken i Storgata vil kjøre som vanlig frem til anleggsstart i midten av november. Etter anleggsstart vil trikken kjøre på enkeltspor i Storgata frem til det midlertidige trikkesporet står ferdig sommeren 2019.

Mer informasjon avvikstrafikk og trafikkendringer finner du på Ruter.no

Mens Storgata oppgraderes skal trikken kjøre på det midlertidige trikkesporet i Stenersgata, Christian Krohgs gate og Hausmanns gate. På kartet ovenfor er det midlertidige trikkesporet merket med gul farge. Rødfarget linje viser hvor i Storgata det blir anleggsarbeider.

Hva skjer i Storgata første fase?
Hovedarbeidene i Storgata, mellom Hausmanns gate og Kirkeristen, skjer fra og med sommeren 2019 når trikken starter å kjøre på det midlertidige trikkesporet. Før den tid vil det foregå forberedende arbeider som blant annet innebærer å grave grøfter på vestsiden av Storgata. Dette er forberedende arbeider for kabelomlegginger og vann- og avløpsarbeider.

Les også: – Storgata blir grønnere og tryggere

I hovedtraseen i Storgata skal det graves dypt flere steder. En betongkulvert til alle rør og kabler skal bygges fra Brugata til Hausmanns gate og blir 5-6 meter dyp. Som følge av den dype byggegropa må det spuntes før det graves. En spunt er en støttekonstruksjon av profilerte stålplater som bankes ti meter ned i grunnen for å sikre byggegropen og holde løsmasser ute.

I fase 1 blir det muligens noe spunting ved Hausmanns gate i forbindelse med bygging av et fordrøyningsanlegg, men hovedmengden av spuntingsarbeidene vil komme mellom Brugata og Hausmanns gate og har planlagt oppstart etter at trikken er lagt over på midlertidig spor.

På vestsiden av Storgata, til høyre i bildet ovenfor, vil blir det graving langs fortauskanten i første fase av prosjektet.

Les også: Alle gode ting er tre
Les også: – Mye arbeid under bakken


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter