Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Holtet-krysset i Kongsveien stenges midlertidig for biltrafikk fra 26. til 29. oktober. Trikken vil gå som normalt.


Holtet-krysset i Kongsveien stenges midlertidig for biltrafikk i forbindelse med arbeider på Ekebergbanen. Stengningen varer fra kl 18.00 fredag 26. oktober til kl 06.00 mandag 29. oktober.

Trikken påvirkes ikke av arbeidene som skal utføres og vil kjøre som normalt hele helgen.  

Nødvendig oppgradering
I løpet av stengehelgen vil sporet som krysser Kongsveien i retning sentrum kappes, graves opp, sideforskyves og sveises før ny asfalt legges. 

– Arbeidet er en del av oppgraderingen av Holtet base og Ekebergbanen, og innebærer nødvendig oppgradering av slitt infrastruktur, samt justering av spor i henhold til dagens krav, sier prosjektleder Arnt Jørstad i Sporveien, som er ansvarlig for oppgraderingen av Holtet base.

Les mer: Alt i rute på Holtet base

Gir økt sikkerhet
Justeringen av sporet i Holtet-krysset henger sammen med arbeidene som i disse dager pågår på Holtet holdeplass, i retning sentrum. Plattformen skal sideforskyves og dermed må sporet i krysset også justeres.

Holdeplassen ligger i en kurve, og målet med forskyvningen er å eliminere denne kurven. En rett holdeplass bidrar til å redusere gapet mellom vognside og holdeplass, noe som gjør holdeplassen mer barnevogn- og rullestolvennlig, samt bedrer sikkerheten for av- og påstigning.

En tilsvarende justering ble utført i påsken 2018 på sporet fra sentrum i retning Holtet, i sammenheng med oppgraderingen av plattformen i samme retning.

Midlertidig stengning
Krysses stenges midlertidig for biltrafikk, og omkjøring vil bli tydelig skiltet.

I morgenrushet fredag 26. oktober er Holtet-krysset helt åpent for biltrafikk, men mellom kl 10.00 og 18.00 blir det ene kjørefeltet stengt og biltrafikken styres med manuell dirigering inntil ettermiddagsrushet er over.

Fra klokka 18.00 fredag 26. oktober blir det full stengning av Holtet-krysset for bilister. Stengningen varer frem til mandag 29. oktober kl 06.00.

Nødetatene er varslet om arbeidene og en planovergang skal etableres for kryssing ved behov i beredskapssammenheng. 

Del av Trikkeprogrammet
Sporveien oppgraderer Holtet trikkebase og Ekebergbanen og arbeidene er en del av Trikkeprogrammet i Oslo. Trikkeprogrammet skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.

Les mer: Om prosjekt Holtet base

På Holtet base oppgraderer Sporveien infrastrukturen for mottak og drift av nye trikker, i tillegg til å få på plass et anlegg for vedlikehold. Etter ombyggingen blir Holtet base dimensjonert for å gi plass til 43 av de 87 nye trikkene som skal komme til Oslo. Dette krever blant annet nye og flere spor på baseområdet.

Alle oppgraderingsarbeider vil foregå innenfor Sporveiens eksisterende områder på Holtet.

Arbeidene på Holtet base er planlagt ferdigstilt våren 2020, mens arbeidene på Ekebergbanen i store trekk vil være avsluttet i løpet av 2018.


Illustrasjonen viser hvordan Holtet base vil se ut etter at alle oppgraderingsarbeider er ferdigstilt i 2020. De blå feltene illustrerer parkerte nye trikker på området.

Les også: Fakta om Trikkeprogrammet
Les også: Store planer for Holtet og Grefsen

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter