Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Fra og med natt til fredag 14. september til og med natt til mandag 17. september blir Ekebergbanen stengt for trikkedrift.
Trikkelinjene 18 og 19 har siden april 2018 vært driftet på enkeltspor for å gjennomføre siste parsell i oppgraderingen av Ekebergbanen.

– Nå er vi ferdig med arbeidene på utgående spor, men vi er avhengig av å bytte om på enkeltsporet for å sikre fremdriften i prosjektet, sier byggeleder Morten Nydahl i Sporveien.

En konsekvens av dette arbeidet er at trikketrafikken tar pause natt til fredag 14. september og blir erstattet av buss frem til mandag morgen, 17. september.

Les mer: Om avvikstrafikk med buss for trikk på Ruter.no

Arbeidene i stengehelgen vil pågå på strekningen mellom den midlertidige holdeplassen på Holtet og 400 meter forbi trikkebasen.

Det vil arbeides døgnkontinuerlig i tre dager for å bli raskest mulig ferdig. I tillegg til å bytte om på enkeltsporet, skal det etableres et permanent overkjøringsspor til Holtet base, nye kjøreledninger skal på plass og det blir en oppgradering av vannledninger og kummer.

– Innen utgangen av året skal også arbeidene på inngående spor være avsluttet. I tillegg skal vi skifte ut en sporveksel sør for basen, slik at vi kan redusere støyen fra enkeltsporet, sier Morten Nydahl.

Les også: Store planer for Holtet og Grefsen

Trikkeprogrammet Arbeidene på Holtet og Ekebergbanen er en del av Trikkeprogrammet i Oslo. Trikkeprogrammet skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.

På Holtet base utvikler Sporveien ny struktur for mottak og drift av nye trikker, i tillegg til å få på plass et anlegg for vedlikehold av trikkens infrastruktur. Alle oppgraderingsarbeider vil foregå innenfor Sporveiens eksisterende områder på Holtet.

Les mer: Alt om prosjekt Holtet base

Etter ombyggingen blir Holtet base dimensjonert for å gi plass til 43 av de 87 nye trikkene. Dette krever blant annet nye og flere spor på baseområdet.

Arbeidene på Holtet base er planlagt ferdigstilt våren 2020, mens arbeidene på Ekebergbanen i store trekk vil være avsluttet i løpet av 2018.

Les også: Om Trikkeprogrammet
Les også: Oslos nye trikker – si hei til SL18


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter