Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Anleggsarbeidene ved Tullinløkka og videre inn i Kristian Augusts gate er i rute.Nylig startet en ny fase i infrastrukturprosjektet Tinghuset-Tullins gate ved at det ble igangsatt byggearbeider fra anleggsområdet ved juridisk fakultet til krysset Universitetsgata/Kristian Augusts gate (se kartskisse).    

Arbeidene går fra anleggsområdet til Veidekke ved juridisk fakultet og videre frem til krysset Universitetsgata/Kristian Augusts gate. Det skal bygges nytt trikkefundament som har betydelig større dimensjoner enn det gamle, noe som innebærer nedsenking av alle kummer og øvrige installasjoner.

I krysset Universitetsgata/Kristian Augusts gate er det flere kummer som henger sammen. Deler av toppene er pigget bort, men det gjenstår noe arbeid. Mange meter under bakken går noen av byens største kloakk- og avløpsføringer i åpne rør. Lukt fra rørene gjør seg gjeldende i området når kummene åpnes og det skal derfor støpes nye lokk på kummene.

Les også: Mye arbeid under bakken

Arbeider i krysset Universitetsgata/Kristian Augusts gate har vært i gang som planlagt siden begynnelsen av august. Det er allerede gjennomført betydelige arbeider på vann- og avløpsledninger under bakken i Universitetsgata.

Arbeidene på strekningen forventes å være fullført innen begynnelsen av desember i år.

Granittheller levert
Leveransen av granitt har forsinket arbeidene i prosjektet. Nå er imidlertid granitthellene levert og det er satt inn ekstra bemanning får å ta igjen tapt fremdrift. Det skal legges cirka 3500 kvadratmeter stein, noe som utgjør omtrent 20 000 steinheller. Anslagsvis må 10 prosent av disse tilpasses på stedet og dette innebærer mye støyende skjæring av stein. For å redusere støy og utslipp fra bensindrevne, håndholdte maskiner er det anskaffet en elektrisk steinkapper. Den forventes å redusere belastningen på omgivelsene, samt at den vil øke tempoet på arbeidet. 

Det gråfargede feltet på skissen nedenfor viser hvor i området det skal legges granitt:

Støpt fundament for trikken
Fundamentet til trikken foran Tinghuset ble støpt uke 32. Dermed gjenstår kun mindre arbeider før trikkeplaten er komplett i denne delen av prosjektet. Nå skal det legges trikkeskinner og kantstein, før granitten kommer på plass ved siden av sporene. Steinlegging av de store flatene på C.J. Hambros plass starter først i oktober.


I nedre del av Pilestredet i retning C.J. Hambros plass ses konturene av hvordan det blir seende ut når gaten er tilnærmet ferdig (se bilde over). I skinnegangen er det støpt en betongplate, mens det er lagt mindre granittheller på siden og i midten av trikkesporene. På fortauene kommer det større granittheller.

Professor Aschehougs plass Det har vært nødvendig med en del tekniske avklaringer rundt løsninger for Professor Aschehougs plass. Med tekniske spørsmål avklart og granittstein levert er det igjen fullt trykk på å fullføre denne plassen. Det forventes at arbeidene på Professor Aschehougs plass er ferdige i løpet av august.

Hovedaktiviteter frem til begynnelsen av september
• Fullføre sporarbeider fra Pilestredet til Kristian Augusts gate, samt støpe kjørebane mellom trikkeskinnene og legge kantstein på hver side av trikkeplaten.

• Legge granittstein på hver side av trikkesporene på C.J. Hambros plass.

• Østre delen av krysset Universitetsgata/Kristian Augusts gate forblir et lukket anleggsområde i hele perioden, med unntak av fortauene på hver side av gaten, som åpnes med midlertidig dekke i uke 32.

• Oppstart anleggsarbeider fra juridisk fakultet på Tullinløkka. Man arbeider seg ned til fotgjengerovergangen i Kristian Augusts gate, i retning Universitetsgata. Dermed stenges denne delen av Kristian Augusts gate for trafikk.

• Ekstra mannskap settes inn for å steinlegge Professor Aschehougs plass, C.J. Hambros plass og fortauene i Pilestredet og Rosenkrantz gate.

Fremtidens byreise
Prosjekt Tinghuset-Tullins gate er et av flere infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Bymiljøetaten er byggherre for prosjektet og samarbeider med Sporveien, Ruter og Vann- og avløpsetaten om gjennomføringen.

Les mer: Alt om prosjekt Tinghuset-Tullins gate

Mange prosjekter skal ferdigstilles før nye trikker er på plass for testkjøring fra og med 2020. Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise.

Les også: Alt om Trikkeprogrammet
Les også: Fremtidens byreise på 1-2-3


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter