Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien oppgraderer Holtet base og Ekebergbanen. Deler av arbeidet er godt i gang og mer skal skje i tiden fremover.


 

I påsken i år ble krysset der Kongsveien krysser trikkesporet på Holtet oppgradert og det jobbes med å bygge ny trikkeholdeplass på Holtet. Det bygges støyskjerm for naboer langs Holtveien akkurat nå, samtidig som det jobbes videre med å oppgradere Ekebergbanen.

Les mer: Alt om prosjekt Holtet base

Sporveien er byggherre for Holtet base, og i perioden juli til oktober skal de gjøre følgende:

  • Noe av eksisterende infrastruktur (skinner og strømledninger) både på trikkebasen og Ekebergbanen skal fornyes og det skal bygges dreneringsledninger.
  • Der Sporveien avdekker fjell må det sprenges, pigges og borres. Per nå er det avdekket fjell mellom Holtet base og eiendommene i Holtveien 4, 6 8, samt rundt vernet bygg på trikkebasen. Sprengningsarbeidet starter i slutten av uke 26 eller i starten av uke 27. Rystelsesmåler er plassert på eiendommen i Holtveien 4 og eventuelle rystelser blir overvåket og registrert. Disse arbeidene skal utføres i forhold til tillatelsen gitt i støydispensasjon fra Bydelsoverlegen.
  • Arbeidet med støyskjermen langs Holtveien fortsetter.

Støydispensasjon fra Bydelsoverlegen
Det er gitt støydispensasjon fra Bydelsoverlegen som er oppdatert med følgende vilkår:
Sterkt støyende arbeider som sprengning, pigging og boring i perioden 7. juni 2018 til 31. desember 2018 skal kun foregå:

  • Mandag – fredag kl 08.00 – 17.00
  • Lørdager kl 08.00 – 16.00

Støyende arbeider som graving, skinnekapping med vinkelslipper og komprimering i perioden 7. juni 2018 – 31. desember 2018 skal kun foregå:

  • Mandag – kl fredag 07.00 – 19.00
  • Lørdager kl 08.00 – 16.00

Ikke støyende arbeider kan utføres uten dispensasjon, med unntak av tidsrommet mellom kl 23.00 – 01.00, som skal være en stille periode.

Ikke støyende arbeider
Arbeid med minigraver, skinnekapping med skjærebrenner, sveising av skinner, justering av spor, plassering av sville, etablering av KL-master, heising av støyskjerm-elementer og relaterte manuelle arbeider er eksempler på ikke støyende arbeidsaktiviteter. Sporveien forholder seg til støyforskriften for Oslo og utplasserer støymålere for å til enhver tid overvåke støybildet.

Det er etablert en god dialog mellom ledelsen og FAU ved Bekkelaget skole og naboer. Sporveien har også tett dialog med entreprenøren NRC Rail for å sikre at arbeidene skjer etter gjeldene forskrifter.

Les også: Oppgradering av verksted og baser
Les også: Nå starter arbeidene på Geitabru


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter