Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Mandag 3. september starter oppgraderingen av strekningen Storo–Disen.




Første fase av anleggsarbeidene innledes med vann- og avløpsarbeider nederst i Grefsenveien, mellom Storokrysset og Engveien.

Det er et omfattende arbeid entreprenøren Implenia skal gjøre på oppdrag fra Sporveien og samarbeidspartnerne Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Blant annet skal en 100 år gammel vannledning skiftes, det skal legges nye trikkeskinner og gangfelt og fortau skal bygges. I tillegg skal det etableres sykkelfelt fra Storo til Disen.

Sykkelfelt i motsatt retning, fra Kjelsås og ned mot Storokrysset, ses i sammenheng med ombyggingen av Storokrysset. Dette reguleringsarbeidet starter Bymiljøetaten på i høst.

Les mer: Alt om prosjekt Grefsenveien

Trikk frem til november
Arbeidet på strekningen Storo–Disen er inndelt i faser og graden av endringer av dagens kjøremønster vil variere gjennom anleggsperioden. I tiden frem til november i år blir det ingen større trafikkomlegginger. Da vil også trikken kjøre som normalt.

Buss for trikk fra november
Den store endringen i trafikkmønsteret skjer i november 2018 når de store arbeidene i Grefsenveien starter. Da blir det nødvendig å stenge Grefsenveien for biltrafikk og trikken må ta en pause.

Kollektivtrafikktilbudet opprettholdes imidlertid med buss for trikk som vil kjøre i hele anleggsperioden, frem til prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2020.

Mens Grefsenveien er stengt for biltrafikk skal Sporveien også ruste opp en annen sliten trikkestrekning fra krysset Grefsenveien/Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass.

Varsling på sms for mer forutsigbarhet
Den viktigste årsaken til at prosjektet må prioritere kollektivtrafikken på bekostning av bilister handler om å skape tilstrekkelig arbeidsro slik at byggearbeidene blir ferdig innen tidsfristen i 2020. Men det er ikke slik at entreprenøren arbeider i hele Grefsenveien samtidig. Byggearbeidene foregår i faser, noe som betyr at det åpnes for biltrafikk på enkelte strekninger mens prosjektet pågår. Informasjon blir gitt fortløpende.  

I stengeperioden fra november 2018 til våren 2020 må bilister finne alternative kjøreruter og disse vil bli godt merket. Prosjektet vil bruke sms-varsling til beboere i området slik at man på best mulig måte kan planlegge hverdagen sin.

Les også: Alle gode ting er tre! 

Buss fra dagens holdeplasser
Det blir et godt kollektivtilbud med buss for trikk i anleggsperioden. Bussen betjener de samme holdeplassene som trikken gjør i dag – med få unntak når det skal arbeides der dagens holdeplasser befinner seg. Det blir informert tydelig i området ved eventuell flytting av holdeplasser.

I utgangspunktet kjører buss for trikk med samme hyppighet som dagens trikker, og de vil kjøre hele strekningen fra Kjelsås og ned til Storokrysset. I Storokrysset blir det overgang fra buss til trikk, for passasjerer som skal videre i retning sentrum. 

Buss avløser trikk i Storokrysset
Alle trikkelinjer vil kjøre som normalt fra Oslo sentrum og opp til Storokrysset. Passasjerer som skal videre i retning Kjelsås bytter fra trikk til buss i Storokrysset.  


Trafikkavvikling og trafikksikring
Sporveien har stor forståelse for at det noen ganger blir frustrerende å bo og ferdes i områder der det bygges og graves. De anstrenger seg for å gjøre anleggsperioden så smidig og forutsigbar som mulig og vil fortløpende vurdere tiltak for å lette på situasjonen.

Det er viktig å både sikre fremkommeligheten for bilister og å sørge for at myke trafikanter kan ferdes trygt. Hvilke tiltak som iverksettes hvor og når, er et arbeid Sporveien gjennomfører i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Bydel Nordre Aker.

Klikk deg inn på prosjektsiden for Grefsenveien for mer informasjon om arbeid og fremdrift. Der er det også muligheter for å melde seg på elektroniske nyhetsbrev.

Les også: Fremtidens byreise på 1-2-3
Les også: Om Trikkeprogrammet

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter