Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


 

Alt skinnegående materiell som skal benyttes på Sporveiens infrastruktur (T-bane og/eller trikk) skal ha tillatelse til å tas i bruk i henhold til Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (Kravforskriften) kapittel 12.


 • Dersom arbeidsmaskinen som ønskes benyttet ikke tidligere har vært godkjent av Statens Jernbanetilsyn (SJT) for bruk på Sporveiens infrastruktur, må dette søkes om.

 

 • Vanlig behandlingstid for godkjenning av en ny skinnegående arbeidsmaskin er ca 3 måneder. 

 

 • NB! Tillatelse til bruk på T-banenettet og trikkenettet krever to forskjellige søknader. 

 

 • Skinnegående arbeidsmaskiner som Sporveien benytter, enten det gjelder egne maskiner eller innleide maskiner som benyttes i forbindelse med oppdrag som utføres for Sporveien, må i tillegg ha gyldig brukstillatelse som utstedes av Sporveien etter SJT har gitt tillatelse til bruk.

 

Godkjenning av skinnegående arbeidsmaskiner – T-banen

Dersom arbeidsmaskinen som ønskes benyttet ikke tidligere har vært godkjent av Statens Jernbanetilsyn (SJT) for bruk på Sporveiens infrastruktur, må dette søkes om. Vanlig behandlingstid er ca 3 måneder. Når tillatelse fra SJT foreligger, kan Sporveien utstede gyldig brukstillatelse, gitt at nødvendig dokumentasjon foreligger.

 

Dokumentasjonskrav til maskin med tidligere godkjenning av SJT (f.eks. til bruk på Jernbanenettet eller T-banenettet)

Dersom maskinen som ønskes benyttet tidligere har fått godkjenning av SJT (f.eks. til bruk på Jernbanenettet eller T-banenettet) eller hvis en identisk maskin tidligere har fått godkjenning av SJT, kan Sporveien sende en forenkla søknad til SJT. Maskineier må sende Sporveien følgende dokumentasjon:

 1. Oversiktstegninger og beskrivelse av kjøretypen
 2. Egenerklæring for kompatibilitet på Sporveiens infrastruktur (vedlagt skjema)
 3. Bekreftelse på tidligere godkjenninger fra SJT (f.eks. JBV vognkort)
 4. Bekreftelse på at maskin er identisk med tidligere godkjent maskin (vedlagt skjema/samsvarserklæring)

 

Dokumentasjonskrav til maskin uten tidligere godkjenning av SJT

Dersom maskinen som ønskes benyttet ikke tidligere har fått godkjenning av SJT, må det sendes en fullstendig søknad i henhold til Kravforskriften, § 12-9 og § 12-10:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-10-1572#KAPITTEL_12

Da må følgende dokumentasjon sendes til Sporveien:

 1. Oversiktstegninger og beskrivelse av kjøretypen
 2. Systembeskrivelse
 3. Risikovurderinger
 4. Oversikt over verifikasjoner
 5. Egenerklæring for kompatibilitet på Sporveiens infrastruktur (vedlagt skjema)

 

Utsteding eller fornyelse av brukstillatelse

Brukstillatelse utstedes for ca. 1 år om gangen, etter at maskinen har fått tillatelse til bruk av SJT. Ved fornyelse av brukstillatelse kreves følgende dokumentasjon:

 1. Bekreftelse på at det er utført jevnlig vedlikehold på maskinen
 2. Bekreftelse på at maskinen ikke er modifisert eller bygd om

 

Skjemaer

 1. Søknad fra maskineier om brukstillatelse
 2. Kompatibilitetserklæring (egenerklæring fra maskineier) for trikkenettet
 3. Samsvarserklæring for maskin identisk lik tidligere godkjent maskin

 

Ansvarlig enhet i Sporveien

Trafikksikkerhetsavdelingen i Sporveien er ansvarlig for at brukstillatelse utstedes. Ferdig utfylt søknad (skjema nr. 1) sendes arbeidsmaskiner@sporveien.com for arkivering og fordeling.

 • Behandlingstiden vil være ca. 2-3 måneder.
 • Det anbefales å ta kontakt med Trafikksikkerhetsavdelingen i Sporveien arbeidsmaskiner@sporveien.com , dersom noe skulle være uklart eller dersom det er ønske om mer informasjon.Dette var slutt av innholdet. Footeren starter