Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg AS eier og leier ut åtte bussanlegg til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, med en samlet kapasitet på 600 busser. Dette er over 40 prosent av regionens totale kapasitet.

Stubberud 3.jpg


Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien Oslo AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift. Selskapet skal være totalleverandør til Ruter av operatøruavhengige bussanlegg og tilhørende infrastruktur som pauserom og hvilestuer for sjåfører. Bussanlegg AS har også et strategisk ansvar for å sikre tilstrekkelig anleggskapasitet, samt et operativt ansvar for å styrke oppfølgingen av anleggene i dialog med Ruter og bussoperatørene.

Visjonen er å legge til rette for vekst, effektivitet, pålitelighet og miljøvennlig utvikling av kollektivtrafikken.

Den forutsatte veksten i kollektivtrafikk frem mot 2030 innebærer at kapasiteten for parkering og vedlikehold av busser må økes med 600-800 busser fra dagens kapasitet.

Eksisterende anlegg

Bussanlegg AS eier og leier ut åtte bussanlegg lokalisert i Oslo og Akershus. Alle bussanleggene leies ut til Ruter på langsiktige avtaler. Hvert anlegg består av oppstillingsarealer for busser og driftsbygninger for teknisk vedlikehold og vask av busser, samt kontorarealer for driftspersonell. Bussanleggene har en samlet bygningsmasse på 28.000 kvadratmeter og tomteareal på 110.000 kvadratmeter.

Bussanleggene er lokalistert i følgende områder:

  • Rosenholm (Oppegård kommune)
  • Bekkestua (Bærum kommune)
  • Skui (Bærum kommune)
  • Stubberud (Oslo kommune)
  • Alnabru (Oslo kommune)
  • Klemetsrud (Oslo kommune)
  • Grorud (Oslo kommune)
  • Kirkebygda (Enebakk kommune)

Bussanlegg eier og leier ut 22 hvilestuer for bussførere i tillegg. Hvilestuene består av noen frittstående mindre bygninger og noen leide rom inne på T-banestasjoner. Til sammen utgjør hvilestuene ca 600 kvadratmeter bygningsflate, bestående av oppholdsrom og toaletter.

Videre utvikling

I mai 2017 ble det etablert et nytt oppstillingsareal for busser på Stubberud i Oslo. Arealet er opparbeidet med strømforsyning, belysning, gjerder og innkjøringsport. Stubberud markerte det åttende anlegget, og økte kapasiteten til Bussanlegg med oppmerking til 30 busser. Plassen har større samlet kapasitet for å dekke fremtidig behov.

Bussanlegg vil i årene som kommer ha fokus på god forvaltning og utvikling av de eksisterende åtte anlegg. Det vil handle om kapasitetsutvidelser, om tilrettelegging for fossilfri bussteknologi og generell modernisering og tilpasninger av anleggene for fremtiden.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter