Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg AS skal legge til rette for vekst, effektivitet og miljøvennlig utvikling av kollektivtrafikken. Selskapet har i dag syv bussanlegg med en samlet kapasitet til parkering, service og vask til over 500 busser.

Stubberud 3.jpg


Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien Oslo AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift. Selskapet arbeider løpende med å forvalte og utvikle bussanleggene. Utviklingen av anleggene handler i stor grad om kapasitetsutvidelser og tilrettelegging for fossilfri bussdrift, samt generell modernisering. 

Visjonen er å legge til rette for vekst, effektivitet, pålitelighet og miljøvennlig utvikling av kollektivtrafikken.

Vekst

Bussanlegg AS eier og leier ut syv bussanlegg i Oslo og Akershus. I 2017 gjennomførte Bussanlegg en ny kartlegging av anleggenes tekniske tilstand for å prioritere og målrette vedlikehold og fornyelser. 

Våren 2017 ble det tatt i bruk et nytt oppstillingsareal for busser på Stubberud i Groruddalen. Det nye arealet ble opparbeidet med strømforsyning, belysning, gjerder og innkjøringsport. Anlegget fungerer som tilleggsareal til Alnabruanlegget. Sammenlagt har de en kapasitet på 30-50 busser. 

For anleggene på Skui og Bekkestua startet Bussanlegg et arbeid for å vurdere tiltak og løsninger for å effektivisere anleggene og øke verksted- og oppstillingskapasiteten. 

For å øke kvaliteten på pausearealene til bussjåførerne i Oslo har Bussanlegg utviklet et standard servicehus som skal gi et løft for arbeidsmiljøet og som har arkitektoniske kvaliteter som bidrar positivt til omgivelsene der huset plasseres. Forprosjekt er ferdigstilt og det er utarbeidet et forslag på en utrullingsplan.

Videre utvikling

Fremover vil Bussanlegg satse på å utvikle kapasitet, teknologi og fossilfrie energikilder i busstrafikken gjennom eksisterende anlegg. Grunnet behov for betydelig økning av anleggskapaistet kartlegger Bussanlegg poteniselle eiendommer, gjerne som kan brukes i kombinasjon med næring og bolig. 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter