Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg AS eier/leier syv bussanlegg lokalisert i Oslo og Akershus. Alle bussanleggene leies ut til Ruter på langsiktige avtaler. Hvert anlegg består av oppstillingsarealer for busser og driftsbygninger for teknisk vedlikehold og vask av busser, samt kontorarealer for driftspersonell. Bussanleggene har en samlet bygningsmasse på 28.000 kvadratmeter og tomteareal på 110.000 kvadratmeter.

Bussanlegg_01.jpg


Bakgrunn:
Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien Oslo AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift.

 

Forretningsidé:
Bussanlegg skal være totalleverandør til Ruter av operatøruavhengige bussanlegg og tilhørende infrastruktur som pauserom og hvilestuer for sjåfører, herunder anskaffe og utvikle riktig lokalisert anleggskapasitet for vekst i regionens busstrafikk og drifte bussanlegg med tilhørende
servicefasiliteter på en effektiv måte.

 

Visjon:
 
Bussanlegg legger til rette for vekst, effektivitet, pålitelighet og miljøvennlig utvikling av kollektivtrafikken.

 

Utvikling:
Bussanlegg AS har i 2015 styrket sin kapasitet innenfor eiendomsutvikling og har startet arbeidet med å stille tilstrekkelig anleggskapasitet til rådighet for Ruter i årene som kommer. Det blir både fokus på å utvikle eksisterende anlegg og etablere nye anlegg i Oslo og Akershus.

 

Eksisterende anlegg:
Bussanlegg AS eier/leier 7 bussanlegg lokalisert i Oslo og Akershus. Alle bussanleggene leies ut til Ruter på langsiktige avtaler. Hvert anlegg består av oppstillingsarealer for busser og driftsbygninger for teknisk vedlikehold og vask av busser, samt kontorarealer for driftspersonell. Bussanleggene har en samlet bygningsmasse på 28.000 kvadratmeter og tomteareal på 110.000 kvadratmeter.

 

Bussanleggene er lokalisert på følgende steder:

• Rosenholm (Oppegård kommune)
• Bekkestua (Bærum kommune)
• Skui (Bærum kommune)
• Alnabru (Oslo kommune)
• Klemetsrud (Oslo kommune)
• Grorud (Oslo kommune)
• Kirkebygda (Enebakk kommune)

 

Bussanlegg eier/leier 22 hvilestuer for bussførere. Hvilestuene består av noen frittstående mindre bygninger og noen leide rom inne på T-banestasjoner. Til sammen utgjør hvilestuene ca 600 kvadratmeter bygningsflate, bestående av oppholdsrom og toaletter.

 

Nye anlegg:
I 2015 ble det inngått avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten om leie av et areal på Stubberudfeltet, som skal utvikles til tilleggsareal for Alnabruanlegget. Arealet skal etter planen tas i bruk våren 2017.

 

Fossilfri 2020:
Bussanlegg AS vil aktivt medvirke til suksess for Fossilfri 2020. Det må etableres ny infrastruktur for biogass og elektrisk bussdrift i alle våre bussanlegg fram mot 2020. I 2015 ble det etablert fyllingsanlegg for biogass på Klemetsrud bussanlegg.

 

Energimerket:
Alle eide bussanlegg ble i 2015 energivurdert og energimerket i tråd med myndighetenes krav. Det er utarbeidet en rapport med forslag til bygningsmessige tiltak for alle bygg som legges til grunn for videre arbeid med energieffektivisering og samarbeid med Enova.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter