Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført mer enn 260 millioner enkeltreiser.


 

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, utvikler og drifter all trikk og T-bane i Oslo og Akershus, samt drifter buss på anbud. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner, og forvalter betydelig eiendomsmasse. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien er en omfattende virksomhet med blant annet: 

Kundetilfredshet

Kundetilfredshetsmålinger viser at 98 prosent er fornøyd med vår T-bane- og trikkeleveranse, og 97 prosent med vår bussleveranse.

Sporveiens samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil - raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor.

Ledende på skinner og hjul

Sporveien utgjør en stor del av kollektivtrafikken på skinner og hjul i Oslo og Akershus. Målt i antall reiser er vi det største kollektivselskapet i Norge. Vi kjører all trikk og T-bane i Oslo og Akershus, og har en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland.

Sporveien eier, forvalter og utvikler i tillegg infrastrukturen knyttet til trikk og T-bane. Det vil si skinner, stasjoner, tuneller, bygninger og signalanlegg. Vi leverer kollektivtrafikk på kjørekontrakter i tett samarbeid med Ruter, og vi har ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner som eies av Oslo Vognselskap. Gjennom Sporveien Media forvalter og utvikler vi trafikkreklame, og gjennom Bussanlegg sikrer vi nødvendig kapasitet for parkering og vedlikehold av busser i kollektivtrafikken. Sporveien ivaretar en stor eiendomsmasse, primært knyttet til driften av kollektivtrafikken.

 
Dette var slutt av innholdet. Footeren starter