Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Unibuss AS er Sporveiens datterselskap innen bussnæringen. Unibuss tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport og driver virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressruter og flybusstransport. I 2016 fraktet Unibuss 91 milloner reisende. I 2017 er det 90 år siden driften av bybuss i Oslo ble startet, som en del av Sporveiskonsernet.


Unibuss består av Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS. I Oslo og Akershus kjører selskapet på oppdrag for Ruter AS, i Vestfold for Vestfold Kollektivtrafikk og i Lillehammer for Opplandstrafikk. Unibuss hadde ved utgangen av 2016 1794 ansatte, og er det største datterselskapet i Sporveien AS målt i antall ansatte.

Vekst

I juli 2016 startet Unibuss kjøring av ny kontrakt i Vestfold, etter at selskapet gjenvant dette anbudet i 2015. 91 nye, miljøvennlige busser er nå satt inn i trafikk på denne kontrakten. I tillegg vant Unibuss i juni 2016 anbudskonkurransen om busskjøring i Oslo indre by. Dette er den største anbudspakken i Oslo og en kontrakt som Unibuss kjører i dag, med linjestrekninger som konsernet har kjørt siden 1927.

Unibuss Ekspress startet 23. september OSL-ekspressen, et nytt flybusstilbud fra Østkanten i Oslo til Oslo lufthavn Gardermoen.

Unibuss Tur oppnådde en vekst i antall oppdrag på 12 prosent i 2016, sammenlignet med 2015.

I 2016 fraktet Unibuss 91 millioner reisende, og selskapet omsatte for 1651 millioner kroner. Kundetilfredsheten i hovedstadsområdet har de siste årene ligget stabilt høyt, og var i 2016 på 96 prosent, mot 97 prosent i 2015.

Nøkkeltall

Unibuss AS 2014 2015 2016
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 467 808 1 559 933 1 650 933
Antall busstimer 1 585 420 1 807 003 1 807 003
Antall busser 696 758 744
Antall ansatte 1 924 1 814 1 794
Antall busskilometer 36 481 000 39 864 384 40 816 800
Regularitet 99,9% 99,9% 99,94%
Antall linjer 58 204 204
Antall reisende (tall i millioner) 65 84

91

 

Videre utvikling

Miljø har blitt en viktig konkurransefaktor i bussmarkedet. En stor andel av bussflåten til Unibuss benytter biodrivstoff. I 2016 hadde selskapet i alt 100 biogassbusser og 100 biodieselbusser, og i tillegg fem hydrogenbusser og en rekke hybridbusser. Dette gjør Unibuss til et av de mest miljøvennlige busselskapene i landet, og er godt i rute til å innfri sin del av målet om at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kun skal kjøre på fornybar energi i 2020.

 

Les mer på www.unibuss.no


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter