Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Unibuss er et av landets største busselskaper og feiret 90 år i 2017. I samme år økte Unibuss produksjonen betydelig og hadde i alt 98 millioner reisende. På slutten av 2017 satte Unibuss de to første elbussene i Oslo i trafikk.


Unibuss tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport gjennom sin virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressbusskjøring og flybusstransport. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS, og opererer i Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Trøndelag og på Sørlandet. Unibuss hadde ved utgangen av 2017 1 860 ansatte, og er det største datterselskapet i Sporveien AS.

Vekst

I april 2017 startet Unibuss kjøring av ny kontrakt i Indre by i Oslo, etter at selskapet gjenvant dette anbudet i 2016. 80 nye leddbusser med miljøstandard Euro VI og miljøvennlig biodrivstoff (HVO) er nå satt inn i trafikk, og 30 eldre busser har blitt bygget om for imøtekomme samme miljøstandard. 

Høsten 2017 fikk Unibuss bestilling på en omfattende produksjonsøkning i Oslo Syd og på Romerike som et resultat av økt etterspørsel etter kollektivtransport. Dette resulterte i både økt omsetning og en ansettelse av 140 nye bussjåfører.

På slutten av 2017 satte Unibuss to elektriske busser i trafikk i Oslo. Disse inngår i et prosjekt der elbusser skal testes i en periode på to år.

For Unibuss Express ble det satt ny omsetningsrekord for Værnesekspressen i 2017, og OSL-ekspressen ble sterkere etablert. Unibuss Tur inngikk i februar 2017 en avtale om å kjøpe kontrakten og kundeporteføljen til Tur- og Taxi-busser i Tønsberg.

I 2017 fraktet Unibuss 98 millioner reisende, og selskapet omsatte for 1 684 millioner kroner. Kundetilfredsheten i hovedstadsområdet har de siste årene ligget stabilt høyt, og var i 2017 på 97 prosent, mot 96 prosent i 2016.

Nøkkeltall

Unibuss AS 2015 2016 2017
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 559 933 1 650 933 1 684 056
Antall busstimer 1 186 855 1 807 003 1 847 451
Antall busser 758 744 759
Antall ansatte 1 814 1 794 1 860
Antall busskilometer 39 864 384 40 816 800 41 398 351
Regularitet 99,9% 99,9% 99,9%
Antall linjer 204 204 203
Antall reisende (tall i millioner) 84 91

98

 

Videre utvikling

Bussbransjen er gjenstand for rask teknologiutvikling og digitalisering. Elektriske busser, digitale styringssystemer og endrede krav fra oppdragsgivere medfører at bransjen er i stor endring. Blant annet stilles det krav til busselskapene om leveranse av IT-relaterte systemer om bord i bussene. For å møte denne forventningen har Unibuss satt i gang arbeid for å spisse kompetansen innen området.

Unibuss er et av Norges mest miljøvennlige busselskaper, og drifter landets fem eneste hydrogendrevne busser, to elbusser og flere hundre biograss og biodieselbusser, i tillegg til hybridbusser. Unibuss har som ambisjon å beholde posisjonen som markedsledende på miljøvennlig busstransport, og er godt rustet for å delta videre i arbeidet mot en fossilfri kollektivtrafikk. 

Les mer på www.unibuss.no


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter