Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien T-banen AS er med sine 94 millioner enkeltreiser Norges største leverandør av kollektivtrafikk målt i antall reiser, og er selve ryggraden i kollektivtrafikken i Oslo. I 2016 feirer t-banen 50 år!
Fakta om T-banen

Lambertseterbanen var den første «ordentlige» T-banelinjen i Oslo.

T-banen var vårt første massetransportmiddel, en forutsetning for byggingen av drabantbyene i det tidligere Aker i øst.


 

Den moderne T-banen karakteriseres av:

• lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), helt egen trasé uten planoverganger og plankryss med andre linjer

• svært høy transportkapasitet, hvert tog kan romme bortimot 800 personer

• T-banen var (og er) de folkerike drabantbyenes pulsårer

• høye plattformer med direkte innstigning uten høydeforskjell, og med lett tilgjengelighet for rullestoler og barnevogner

• forhåndskjøp av billetter

• automatisk hastighetsovervåkning

• strømtilførsel gjennom en tredje skinne langs sporet

 


 

Økning i antall reiser

Det ble utført 94 millioner reiser med T-banen i 2015, noe som er en økning på i underkant av 6 prosent fra 2014. T-banen opererer seks linjer i Oslo hvorav to går inn i Bærum i Akershus.

 


 

Tilfredse kunder

Kundetilfredsheten er svært god og hele 99 prosent av de reisende svarer at de er fornøyd med leveransen til t-banen. Regulariteten var 99,6 prosent og selskapet jobber aktivt for å holde kvaliteten på produktet på et høyt nivå. 

 


 

Oppgradering

Det har i løpet av 2015 blitt sluttført flere store prosjekter på deler av t-banens infrastruktur. Oppgraderingen av linje 3 til Mortensrud ble sluttført inn i 2016, det samme ble arbeidet med den nye tverrgående forbindelsen på Lørenbanen. Oppgraderingen vil videreføres de neste årene. Dette er viktig for å sikre en forutsigbar og effektiv drift. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vognparken

T-banen disponerer en togpark bestående av 115 MX-tog produsert av Siemens i Østerrike, levert mellom 2006 og 2014. Eier av togene er Oslo Vognselskap AS.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nøkkeltall  

Sporveien T- banen AS 2013 2014 2015
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 100 882 1 624 586 1 651 229
Driftskostnader 1 014 791 1 531 804 1 594 306
Driftsresultat NOK 86 091 92 782 56 923
Årsresultat NOK 85 742 92 536 45 204
Antall togkilometer 7 017 300 7 383 501 7 565 751
Antall togtimer 302 696 317 086 318 553
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 85,0 88,0 94,0
Antall linjer 6 6 6
Antall tog 112 115 115
Regularitet 99,5% 97% 99%
Antall ansatte 528 514 567

Kontakt oss

 

Sporveien T-banen AS har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter