Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien T-banen AS er selve ryggraden i kollektivtrafikken i Oslo. I 2017 passerte T-banen 118 millioner reisende og oppnådde historisk høy punktlighet. 


Sporveiens datterselskap Sporveien T-banen AS drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Akershus. Selskapet har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Akershus.

T-banen var vårt første massetransportmiddel, og en forutsetning for byggingen av drabantbyene i det tidligere Aker i øst. Lambertseterbanen var den første «ordentlige» T-banelinjen i Oslo, og åpningen av Lørenbanen i 2016 markerte den nyeste linjen. T-banen disponerer en togpark bestående av 115 MX-tog produsert av Siemens i Østerrike, levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. Oslo Vognselskap AS eier togene. 

Vekst

Sporveien har satt seg som mål at T-banen skal øke sin årlige produksjon av togkilometer med 35% innen 2020. I 2017 var T-banen allerede halveis til målet med totalt 9 087 665 togkilometer.

T-banen fraktet 118 millioner reisende i 2017, en økning på 11,3 prosent fra 2016. Kundetilfredsheten var svært høy: 98 prosent i 2017. I tillegg har T-banen forbedret punktligheten med 11 prosent i 2017, og oppnådde en historisk høy punktlighet på 85 prosent.

Nøkkeltall  

Sporveien T- banen AS 2015 2016  2017
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 651 229 1 678 396  1 756 557
Driftskostnader 1 594 306 1 632 761  1 625 868
Driftsresultat NOK 56 923 45 635 130 689
Årsresultat NOK 45 204 45 547  130 460
Antall togkilometer 7 565 751 8 663 972  9 087 665
Antall togtimer 318 553 348 137  359 824
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 94,0 106,0  118,0
Antall linjer 6 5 5
Antall tog 115 115  115
Regularitet 99,6% 99,3%  99,4
Antall ansatte 567 629  628

Videre utvikling

I perioden frem til 2020 vil T-banen videreutvikle driften mot det overordnede målet - mer kollektivtrafikk for pengene. Dette innebærer blant annet utvidelse av rutetilbud, økt punktlighet for å muliggjøre økt frekvens, samt økt produktivitet og materiellutnyttelse i hele verdikjeden.

Kontakt oss

E-post: t-banen@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på T-banevogn/T-banestasjon): +47 95 25 80 00

 

Sporveien T-banen AS har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter