Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien T-banen AS er selve ryggraden i kollektivtrafikken i Oslo. I 2016 feiret T-banen 50 år i Oslo, og passerte for første gang 100 millioner reisende. Sporveien T-banen AS er dermed Norges største leverandør av kollektivtrafikk målt i antall reiser.


Sporveiens datterselskap Sporveien T-banen AS drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Akershus. Selskapet har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Akershus.

T-banen var vårt første massetransportmiddel, og en forutsetning for byggingen av drabantbyene i det tidligere Aker i øst. Lambertseterbanen var den første «ordentlige» T-banelinjen i Oslo, og åpningen av Lørenbanen i 2016 markerte den nyeste linjen. T-banen disponerer en togpark bestående av 115 MX-tog produsert av Siemens i Østerrike, levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. Eier av togene er Oslo Vognselskap AS. 

Vekst

T-banen økte produksjonen i 2016 og leverte ca. 14 prosent flere togkilometer enn i 2015. Produksjonsveksten ble skapt gjennom åpningen av Lørenbanen, mer effektivt vedlikehold som sikret høy tilgjengelighet på vogner, samt nye rutemodeller som utvider kapasitetsgrensen i infrastrukturen.

T-banen fraktet 106 millioner reisende i 2016, en økning på 11,7 prosent fra 2015. Kundetilfredsheten var svært høy: 98 prosent i 2016. Selskapet jobber aktivt for å holde kvaliteten på et høyt nivå.

Nøkkeltall  

Sporveien T- banen AS 2014 2015  2016
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 624 586 1 651 229  1 678 396
Driftskostnader 1 531 804 1 594 306  1 632 761
Driftsresultat NOK 92 782 56 923  45 635
Årsresultat NOK 92 536 45 204  45 547
Antall togkilometer 7 383 501 7 565 751  8 663 972
Antall togtimer 317 086 318 553  348 137
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 88,0 94,0  106,0
Antall linjer 6 6 6
Antall tog 115 115  115
Regularitet 99,7% 99,6%  99,3
Antall ansatte 514 567  629

Styring

Frem til september 2016 hadde Sporveien T-banen og Sporveien Trikken felles ledergruppe. I forbindelse med økt produktsatsing for å nå ambisjonene i strategien Best 2020, ble det etablert separate ledergrupper for de to produktene. Bjørn Granviken fortsatte som administrerende direktør for T-banen og T-banens verksteder.

Videre utvikling

T-banen tar sikte på å fortsette produksjonsveksten. I 2017 vil det bli gjort ruteendringer som utvider driftsdøgnet og gir økt produksjon. I ukedagene vil driftsdøgnet bli utvidet med en halv time i begge ender, det vil si 30 minutter tidligere oppstart om morgenen og siste avgang 30 minutter senere på kvelden enn i 2016. I tillegg vil T-banen starte kjøring tidligere om morgenen i helgene.

Kontakt oss

E-post: t-banen@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på T-banevogn/T-banestasjon): +47 95 25 80 00

 

Sporveien T-banen AS har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter