Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


I over 140 år har sporvognsdrift vært en del av bybildet i hovedstaden. Sporveien Trikken AS har ansvar for all trikkedrift i Oslo, og fraktet 51 millioner reisende i 2017. Nå forbereder Trikken infrastruktur, vedlikehold og drift for å kunne ta i mot 87 nye trikker. Alt for å levere enda mer kollektivtransport for pengene.


Sporveien Trikken AS har driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. Linjenettet består av seks linjer. Virksomheten driftes fra Grefsen og Holtet.

Trikken disponerer 40 vogner av typen SL79. Disse ble levert mellom 1982 og 1989, produsert av Duewag i Düsseldorf og Strømmens Verksted. SL95 er produsert i 32 eksemplarer av italienske Ansaldo, og ble levert fra 1995. Vognparken eies i sin helhet av Oslo Vognselskap AS.

Vekst

Trikken økte sitt rutetilbud i 2017 og utvidet med to linjer til Kjelsås og 15 minutters frekvens på alle linjer. Antall reisende hadde en tilbakegang på tre prosent fra året før, med 51 millioner påstigninger i 2017. Oppgraderingsprosjektene i løpet av året medførte en del driftsomlegginger i byen, blant annet i Trondheimsveien, Tullins gate, Thereses gate, Prinsens gate og på Holbergs plass. Likevel økte kundetilfredsheten fra 96 prosent i 2016 til 98 prosent i 2017. 

Selskapet jobber aktivt for å holde kvaliteten på et høyt nivå. I 2017 var antall kjørte avganger (regularitet) på 99,5 prosent. 

Nøkkeltall

Sporveien Trikken 2015  2016 2017  2018
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen)  808 455 866 215 899 596  
Driftskostnader NOK (tall i hele tusen) 772 254 818 708 876 151  
Driftsresultat NOK (tall i hele tusen) 36 201 47 507 23 445  
Årsresultat NOK (tall i hele tusen) 39 400 47 507 23 445  
Antall vognkilometer 4 287 723 4 414 570 4 559 952  
Antall vogntimer 308 468 314 736 326 310  
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 55,0 53,0 51,0  
Antall linjer 6 6 6  
Antall trikker 72 72 72  
Kundetilfredshet 99,6% 96% 98%  
Regularitet 99,3% 99,5% 99,5%  
Antall ansatte 367 368 382  

Videre utvikling - Trikkeprogrammet

87 nye trikker skal leveres fra 2021 til 2024 og forberedelsene er godt i gang. Gjennom Trikkeprogrammet skaper vi Fremtidens byreise.

Trikkeprogrammet inkluderer kjøp av nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og utvikling av eksisterende baser. Programmet ledes av Sporveien, som samarbeider tett med Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten. I tillegg er Vann- og avløpsetaten en viktig medspiller i mange av infrastrukturprosjektene som omfatter endringer i vann- og avløpssystemene i byen.

 Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og Fremtidens byreise her.

 

 

Trikkeprogrammet  

I 2015 vedtok bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut. 

 

Oslo kommune ga Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet i 2015 og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.  
Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).  
Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.  
De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.  
Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en samlet plan som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten skal koordinere og samkjøre sine respektive oppgraderingsplaner og gravearbeider.  

Det legges til rette for at de nye trikkene leveres for testkjøring fra og med 2020. Målet er at alle nye trikker er på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

 

Sporveien, Ruter og Oslo Vognselskap samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase.  
Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.  
Trikken i Oslo: 6 linjer (11, 12, 13, 17, 18, 19)  
72 trikker i dag. Fra 2020 begynner innfasingen av 87 nye trikker. Eksisterende trikker fases gradvis ut.  
97 holdeplasser   
Trikkenettet i Oslo er 40 km. 28,5 km går på byspor (deler trasé med bil), resterende på egen trasé  
2 baser (Holtet og Grefsen)   
51 millioner reiser (2017)   

Utleie trikk

Vil du leie en trikk? Klikk her for mer informasjon.


Kontakt oss

E-post: trikken@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på trikk/trikkeholdeplass): +47 22 79 76 70

 

Dersom du ønsker å fordype deg mer i Sporveiens historie eller har lyst på en god opplevelse kan du besøke Sporveismuseet!

 

Sporveien Trikken AS har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på kontrakt for administrasjonsselskapet Ruter AS.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter