Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien Trikken AS har ansvar for all trikkedrift i Oslo og sto for 55 millioner enkeltreiser i 2015. Det er mer enn 140 år siden trikkens forgjenger hestesporvognen for første gang trafikkerte Oslos gater.


 

Trafikkvekst

Trikken har hatt en betydelig trafikkvekst de siste ti årene. Visjonen om «Rullende fortau», der trikken fikk hyppigere avganger og høyere hastighet, ble innført i 2005. Siden det er trafikken økt fra 30 til 54 millioner reisende i 2015. Denne trafikkveksten er kommet uten at det er investert i nytt materiell.

____________________________________________________________________________________________________

 Vognpark

Trikken disponerer 40 vogner av typen SL79. Disse ble levert mellom 1982 og 1989, produsert av Duewag i Düsseldorf og Strømmens Verksted. SL95 er produsert i 32 eksemplarer av italienske Ansaldo, og ble levert fra 1995. Vognparken eies i sin helhet av Oslo Vognselskap AS.

 

 


Oppgradering

I 2015 ble det omfattende oppgraderingsarbeidet av infrastrukturen for trikken videreført, blant annet på Ekebergbanen. Det er planlagt en massiv videre oppgradering de neste årene. Dette er viktig for å sikre en forutsigbar og effektiv drift i en situasjon der passasjerantall og grunnlag vil vokse betydelig.

Trikkeprosjektet 

Bystyret vedtok 16.desember i 2015 kjøp av 87 nye trikker til Oslo, og Sporveien er gitt det overordnende ansvaret for prosessen. Dette planlegges i sammenheng med blant annet ny og oppgradert base- og infrastruktur og fremtidig rutetilbud.

Sporveien trikken og Sporveien T-banen er nå organisert med en felles administrasjon. Dette, sammen med andre tiltak i strategien «Best 2015» har gitt en innsparing i drift på mer enn 450 millioner kroner. Dette arbeidet videreføres i strategien «Best 2020».

 

Nøkkeltall

 

Sporveien Trikken 2013 2014  2015
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen)  646 469 782 742 808 455
Driftskostnader NOK (tall i hele tusen) 616 221 728 694 772 254
Driftsresultat NOK (tall i hele tusen) 30 249 54 048 36 201
Årsresultat NOK (tall i hele tusen) 24 739 54 048 39 400
Antall vognkilometer 4 037 500 4 057 517 4 287 723
Antall vogntimer 287 694 295 083 308 468
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 49,0 51,0 55,0
Antall linjer 6 6 6
Antall trikker 72 72 72
Kundetilfredshet 93,0% 95% 99,6%
Regularitet 99,3% 99,2% 99,3
Antall ansatte 356 340 367

Utleie trikk

Vil du leie en trikk? Klikk her for mer informasjon.


Kontakt oss

  • Dersom du ønsker å fordype deg mer i Sporveiens historie eller har lyst på en god opplevelse kan du besøke Sporveismuseet!

 

Sporveien Trikken AS har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på kontrakt for administrasjonsselskapet Ruter AS.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter