Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Våre trikkeholdeplasser

På denne siden kan du finne informasjon om alle Sporveiens holdeplasser langs trikkenettet.


Abbediengen

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Abbediengen holdeplass åpnet 9. mai 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen. Lilleaker var den opprinnelige endeholdeplassen på linjen frem til forlengelsen til Bekkestua i 1924. 

 


Adamstuen

Hopp over det området

Holdeplass i Sognsveien.

Adamstuen holdeplass åpnet 24. september 1909.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av trikkelinjen som gikk over Homansbyen, gjennom Thereses gate til krysset ved Ullevålsveien. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristina Sporveisselskap og Adamstuen fungerte som endeholdeplass frem til forlengelsen av linjen til Ullevål hageby i 1925.

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Thereses gate oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Aker Brygge

Hopp over det området

Holdeplass på Vikalinjen.

Aker brygge holdeplass åpnet i 1995.

Dette skjedde i forbindelse åpningen av den nye traseen til Vikalinjen mellom Wessels plass og Solli plass, samt en større oppgradering av Rådhusplassen.

Den gamle Vikatrikken ble åpnet av Kristiania Sporvognselskab i 1875 og gikk opprinnelig med hestesporvogn mellom Stortovet og Vestbanen. Linjen ble forlenget til Munkedamsveien i 1879, via Cort Adelers gate til Huitfeldts gate i 1898 og frem til Parkveien i 1899.

Arkitektur: Det er arkitektkontoret Arkitektskap som har tegnet holdeplassen. Arbeidet inngikk i et større prosjekt for Rådhusplassen som ble utført mellom 1993 og 1999. I 1996 ble de tildelt Kulturministerens designpris for godt design på trikkemastene. Granittmuren på holdeplassområdet er utformet av billedhugger Bård Breivik.

 


Bekkestua

Hopp over det området

Endeholdeplass på Lilleakerbanen.

Bekkestua trikkeholdeplass åpnet i desember 2014.

Oppgraderinger: Stasjonen var stengt mellom 2009 og 2011 på grunn av en større oppgradering av Kolsåsbanen (Du kan lese mer om prosjektet her). Det opprinnelige stasjonsanlegget fra 1924 ble revet før ombyggingen. Stasjonen gjenåpnet for T-banetrafikk i 2011, og for trikkedriften i desember 2014.

Trikken begynte opprinnelig å kjøre til Bekkestua i 1924, da Lilleakerbanen ble forlenget hit. Mellom august 2007 og februar 2009 fungerte Bekkestua igjen som endeholdeplass. Dette var et midlertidig tilbud til de reisende på Kolsåsbanen hvor driften hadde vært innstilt siden juli 2006. I dag har trikken og T-banen parallell drift mellom Jar og Bekkestua. 

Arkitektur: Arne Henriksen har tegnet stasjonen og i 2012 ble arkitektkontoret tildelt Bærum kommunes arkitekturpris for arbeidet.

Annen info: Holdeplassen ligger i Bærum kommune.

 


Biermanns gate

Hopp over det området

Holdeplass i Vogts gate (inngående) og Toftes gate (utgående).

Trikken begynte å trafikkere strekningen der holdeplassen ligger 29. september 1899. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkkalinjen til Torshov. 

Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskap, og hadde trasé fra Stortovet, via Brugata og Storgata, til endepunktet i Thorvald Meyers gate 49 (i nærheten av der vi i dag finner holdeplassen Olaf Ryes plass). 

Oppgraderinger: Mellom mai og august 2018 ble utgående trikkespor ved Biermanns gate oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Birkelunden

Hopp over det området

Holdeplass på Grünerløkka.

Birkelunden holdeplass åpnet 29. september 1899. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkkalinjen til Torshov. 

Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskap, og hadde trasé fra Stortovet, via Brugata og Storgata, til endepunktet i Thorvald Meyers gate 49 (i nærheten av der vi i dag finner holdeplassen Olaf Ryes plass).  

 


Bislett

Hopp over det området

Holdeplass i Thereses gate.

Bislett holdeplass åpnet 24. september 1909.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av trikkelinjen som gikk over Homansbyen til Adamstuen. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskap og ble forlenget videre til Ullevål hageby i 1925.

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Thereses gate oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Bogstadveien

Hopp over det området

Holdeplass på Majorstuen.

Bogstadveien holdeplass åpnet i mai 2014.

Den ble etablert i forbindelse med en storstilt oppgradering av Bogstadveien som pågikk mellom 2012 og 2015, og erstatter to nedlagte holdeplasser: (gamle) Rosenborg og Schultz´gate. 

Annen info: 3. mars 1894 åpnet Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) Briskebylinjen, den første elektriske trikkelinjen i Skandinavia. Traseen gikk fra Majorstuen, ned Bogstadveien, over Briskeby til Jernbanetorget (ved Østbanen). Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

 


Briskeby

Hopp over det området

Holdeplass i Briskebyveien. 

Åpningen av Briskebylinjen 3. mars 1894 markerte starten på trikkedrift over Briskeby.

Det var Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som opprinnelig driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Brugata

Hopp over det området

Holdeplass i Storgata.

Åpningen av Gamlebylinjen i 1875 markerte starten på trikkedrift i Storgata. 

Den opprinnelige traseen gikk fra Stortovet, via Kirkegata, Dronningens gate, Storgata, Brugata og Grønland, til Grønlandsleiret ved Botsfengselet. 

Frem til omleggingen til elektrisk trikkedrift i 1899/1900 var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden. De første årene fantes det heller ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Bråten

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Bråten holdeplass åpnet i juni 1917. 

Oppgraderinger: I 2012 ble strekningen mellom Sørli og Bråten oppgradert, mens selve holdeplassen ble oppgradert i 2013. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for å møte fremtidens behov med tanke på befolkingsvekst, nye trikker, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

Arkitektur: Leskuret på holdeplassen i art nouveau-stil er tegnet av Erik Glosimodt. Det ble rehabilitert på 1990-tallet og er vernet.

 


Bussterminalen Grønland

Hopp over det området

Holdeplass i Schweigaards gate.

Strekningen i Schweigaards gate der holdeplassen ligger ble tatt i bruk som trikketrasé i 1957. 

Traseen gikk fra Jernbanetorget gjennom Vognmannsgata og Schweigaards gate til Oslo gate. Dagens holdeplass ble trolig etablert rundt 1990, i forbindelse med at sporet ble flyttet til dagens posisjon (lå tidligere midtstilt), samt åpningen av Bussterminalen og Gallleri Oslo i 1987.

 


Carl Berners plass

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien.

Carl Berners plass trikkeholdeplass åpnet 1. januar 1923.

Dette skjedde i forbindelse med at Rodeløkkalinjen (senere Sinsenlinjen) ble forlenget fra Helgesens gate, gjennom Trondheimsveien til Hasleveien (like nord for der holdeplassen ligger i dag).

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Dalsbergstien

Hopp over det området

Holdeplass på Bislett.

Dalsbergstien holdeplass åpnet i 1925.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Homansbylinjen til Ullevål hageby, samt etableringen av nye spor i Pilestredet, fra Edvard Storms gate til Bislett. Den gamle strekningen på linjen gjennom Josefines gate ble samtidig lagt ned etter 50 år med trikkedrift. 

 


Disen

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Disen holdeplass åpnet 25. september 1934.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås. I 2002 ble linjestrekningen stengt mellom Disen og Kjelsås. Disen fungerte da som endeholdeplass frem til gjenåpningen 22. november 2004.

Oppgraderinger: Høsten 2018 begynte arbeidet med å oppgradere trikkeinfrastrukturen mellom Storo og Disen. Prosjeketet har planlagt ferdigstillese i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Doktor Smiths vei

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Doktor Smiths vei holdeplass åpnet 25. september 1934.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås. Holdeplassen het opprinnelig «Sanatoriet» etter det gamle tuberkolosesanaturiumet på Grefsen. Navnet ble endret i 2014. 

Oppgraderinger: I 2002 stengte linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås. Den gjenåpnet 22. november 2004 etter å ha blitt oppgradert.

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjeketet har planlagt ferdigstillese i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Dronningens gate

Hopp over det området

Holdeplass i Kvadraturen.

Dronningens gate holdeplass åpnet 27. februar 2017.

Dette skjedde i forbindelse med gjenåpningen av Prinsens gate for trikkedrift, etter en storstilt oppgradering som begynte i 2014. Du kan lese mer om prosjektet her. Tidligere lå det også en holdeplass med samme navn i Tollbugata.  

 


Ekebergparken

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Ekebergparken holdeplass åpnet i juni 1917.

Oppgraderinger: I 2015 ble strekningen mellom Ekebergparken og Jomfrubråten oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for å møte fremtidens behov med tanke på befolkingsvekst, nye trikker, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

Arkitektur: På inngående holdeplass står det oppført et vernet leskur i rødmalt betong som er bygget inn i fjellet. Glosimodt?

Annen info: Holdeplassen het opprinnelig Sjømannskolen.

 


Elisenberg

Hopp over det området

Holdeplass i Frognerveien.

Elisenberg holdeplass åpnet i 1902.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Frognerlinjen, som opprinnelig ble driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken). Traseen gikk fra Solli plass, via Frognerveien, til Frogner plass. Linjen ble forlenget til Majorstuen i 1914.

Oppgraderinger: Trikkesportet i Frognerveien mellom Balders gate og Frogner plass blir oppgradert mellom høsten 2018 og 2019. Prosjektet er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo, noe du kan lese mer om her. Elisenberg holdeplass har vært midlertidig stengt under anleggsperioden.

 


Forskningsparken

Hopp over det området

Holdeplass i Problemveien.

Forskningsparken trikkeholdeplass åpnet 30. mai 1999.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Ullevål hagebylinjen fra John Collets plass til Rikshospitalet. Holdeplassen åpnet samtidig som Forskningsparken T-banestasjon.

Arkitektur: Arkitektkontoret Arkitekskap har tegnet kollektivknutepunktet på Forskningsparken.

 


Frogner plass

Hopp over det området

Holdeplass på Frognerlinjen.

Frogner plass trikkeholdeplass åpnet 29. oktober 1902. 

Dette var den opprinnelige endeholdeplassen på Frognerlinjen frem til 1914 og forlengelsen til Majorstuen. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken) og hadde trasé fra Solli plass, via Frognerveien. 

 


Frogner stadion

Hopp over det området

Holdeplass på Frognerlinjen.

Frogner stadion holdeplass åpnet i 1914.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Frognerlinjen til Majorstuen, samt Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 (en sentral del av hundreårsmarkeringen for Riksforsamlingen i 1814).

 


Frydenlund

Hopp over det området

Holdeplass i Pilestredet (kun utgående retning).

 

Frydenlund trikkeholdeplass åpnet i 1925/1994?.

Holdeplassen het opprinnelig Høgskolesentret, men byttet navn i 2014. Den er oppkalt etter de gamle lokalene til Frydenlund Bryggerier hvor Oslomet storbyuniversitet holder til i dag. 

Annen info: Holdeplassen betjenes kun av trikken i utgående retning.

 


Furulund

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Furulund holdeplass åpnet i 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen, som igjen var en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Elekstriske sporvei (kalt blåtrikken på folkemunne). 

 


Gaustadalléen

Hopp over det området

Holdeplass på Gaustad.

Gaustadalléen holdeplass åpnet 30. mai 1999.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Ullevål hageby-linjen fra John Collets plass til Rikshospitalet. Holdeplassen ligger rett under Ring 3.

 


Glads vei

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Glads vei trikkeholdeplass åpnet 25. september 1934.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås.

Oppgraderinger: I 2002 stengte linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås. Den gjenåpnet 22. november 2004 etter å ha blitt oppgradert. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjeketet har planlagt ferdigstillese i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

Annen info: Glads vei ligger 182,4 meter over havet og er dermed holdeplassen i trikkenettet med høyest beliggenhet.  

 


Grefsen stadion

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Grefsen stadion holdeplass åpnet 25. september 1934.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås.

Oppgraderinger: I 2002 stengte linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås. Den gjenåpnet 22. november 2004 etter å ha blitt oppgradert. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillese i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Grefsen stasjon

Hopp over det området

Holdeplass i Storoveien.

Grefsen stasjon holdeplass åpnet 28. november 1902.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen som opprinnelig ble driftet av Kristiania Sporveisselskap. Holdeplassens navn viser til Grefsen jernbanestasjon som ligger vis-à-vis holdeplassen på andre siden av Ring 3

Grefsen base: Sporveiens base på Grefsen ble tatt i bruk som vognhall i 1957 og er tegnet av arkitekt Georg Greve. Den erstattet vognhallene på Torshov og Kjelsås som ble tatt ut av drift samme, og hadde opprinnelig plass til 100 sporvogner og 30 busser. Basen ble ombygd i 1982, og på nytt mellom 1999 og 2000. 

Oppgraderinger: Verkstedet og vognhallen på Grefsen skal igjen få en etterlenget og nødvendig oppgradering før leveransen av 87 nye trikker til Oslo i løpet av 2024. Planlagt ferdigstillelse er satt til 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.  

 


Grefsenplatået

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Grefsenplatået holdeplass åpnet 25. september 1934.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås.

Oppgraderinger: I 2002 stengte linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås. Den gjenåpnet 22. november 2004 etter å ha blitt oppgradert. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjeketet har planlagt ferdigstillese i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Grefsenveien

Hopp over det området

Holdeplass på Sandaker.

Grefsenveien holdeplass åpnet 28. november 1902?

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Grefsen stasjon. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken).

 


Hausmanns gate

Hopp over det området

Holdeplass i Storgata.

Åpningen av Grünerløkk-linjen i 1878 markerte starten på trikkedrift i Storgata. 

Traseen gikk opprinnelig fra Stortovet, via Brugata og Storgata, til endepunktet i Thorvald Meyers gate 49 (like ved der vi i dag finner holdeplassen Olaf Ryes plass). 

Frem til omleggingen til elektrisk trikkedrift i 1899/1900 var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden. De første årene fantes det heller ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Heimdalsgata

Hopp over det området

Holdeplass på Grünerløkka.

Åpningen av Rodeløkkalinjen 27.mars 1900 markerte starten på trikkedrift i Trondheimsveien.

Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Kommunale sporvei og hadde trasé fra Nybrua, via Trondheimsveien og til krysset Københavngata/Dælenenggata. 

 


Hoff

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Hoff holdeplass åpnet i 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen, som igjen var en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken). 

Oppgraderinger: Mellom høsten 2017 og våren 2018 ble trikkesporet på strekningen mellom holdeplassene Skøyen og Hoff oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Holbergs plass

Hopp over det området

Holdeplass i Tullins gate.

Åpningen av Homansbylinjen i 1875 markerte starten på trikkedrift over Holbergs plass.

Den opprinnelige traseen gikk fra Stortovet til Homansbyen, via Pilestredet ved Universitetsgata, Holbergs plass, Welhavens gate, Hegdehaugsveien og Josefines gate. 

Frem til omleggingen til elektrisk trikkedrift i 1899/1900 var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden. De første årene fantes det heller ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja. 

 


Holtet

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Holtet holdeplass åpnet i juni 1917.  

Oppgraderinger: Holdeplassen gjenåpnet i desember 2018 etter en oppgradering som startet våren 2018. Arbeidet var en del av en større oppgradering av Holtet base og området rundt. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse våren 2020, noe du kan lese mer om her.  

Arkitektur: Flere av byggningene tilknyttet Sporveiens område på Holtet står på byantikvarens gule liste, en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Dette gjelder selve basen, med tilhørende verksted og vognhall. Disse er i likhet med leskuret på holdeplassen tegnet av Erik Glosimodt og vil bli ivaretatt på forskrifsmessig måte i forbindelse med oppgraderingen. 

Den opprinnelige stasjonsbygningen på Holtet (i Kongsveien 91) er også vernet. Den ble kjøpt opp av Oslo Sparebank i 1937 og omfattet da både venterom og kontorer. Bygningen tilhører ikke lenger Sporveiens eiendom, men huser i dag en rekke butikker og servicetilbud. 

Holtet base: Da Ekebergbanen stod ferdig i juni 1917, bestod basen på Holtet av en vognhall med seks spor (plass til 12 sporvogner), i tillegg til et provisorisk verksted. I 1919 ble vognhallen utvidet med maskinverksted, smie, snekker- og malerverksted. I 1942 ble det bygget en ny vognhall med 4 spor og plass til 8 sporvogner. I 1951/52 ble basen utvidet nok en gang. 

Nye trikker krever en rehabilitering av dagens verkstedlokaler og mer plass til parkering og oppbevaring. Etter den pågående ombyggingen blir Holtet dimensjonert for å gi plass til 43 av de 87 nye trikkene som blir levert fra 2020.

 


Homansbyen

Hopp over det området

Holdeplass i Hegdehaugsveien.

Homansbylinjen var blant de aller første linjene som åpnet da Kristiania Sporvognselskab startet trikkedrift i hovedstaden 6. oktober 1876. 

Den aller første trikketuren gikk fra vognhallen i Sporveisgata 6 til Stortorvet, via Pilestredet, Josefines gate, Hegdehaugsveien, Parkveien, Welhavens gate, Edvard Storms gate, Pilestredet, Rosenkrantz gate, Karl Johans gate og Kirkegata. 

Oppgraderinger: I 2013? fikk holdeplassen et løft i forbindelse med oppgradering av Bogstadveien som pågikk mellom 2012 og 2015. 

 


Inkognitogata

Hopp over det området

Holdeplass på Briskebylinjen. 

Trikkedriften i Inkognitgata startet opp 24. oktober 1898.

Dette skjedde i forbindelse med en endring av traseen til Briskebylinjen, som ble flyttet fra Parkveien til Inkognitogaten. 

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk opprinnelig fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

 


Jar

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Jar trikkeholdeplass åpnet i desember 2010.

Trikken begynte opprinnelig å kjøre til Jar i 1924, da Lilleakerbanen ble forlenget til Bekkestua. I dag har trikken og T-banen parallell drift mellom Jar og Bekkestua.  

Oppgraderinger: Strekningen mellom Lilleaker og Jar var stengt i ett år mellom 2009 og 2010 på grunn av oppgraderinger på Kolsåsbanen (Du kan lese mer om prosjektet her). Det opprinnelige stasjonsanlegget fra 1924 ble revet før ombyggingen. 

Arkitektur: Stasjonsanlegget fra 2010 er tegnet av Arne Henriksen. Hvilehuset på holdeplassen er tegnet av arkitekt J.B Greve, og bærer tydelig preg av inspirasjon fra Erik Glosimodts karakteristiske leskur på Ekebergbanen. Leskuret er opprinnelig fra 1924, men ble flyttet til Jar i 1942. 

Annen info: Holdeplassen ligger i Bærum kommune.

 


Jernbanetorget

Hopp over det området

Holdeplass i Oslo sentrum.

Jernbanetorget holdeplass åpnet 3. mars 1894.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Briskebylinjen, Skandinavias første elektriske trikkelinje. Den ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) og hadde trasé fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

Oppgraderinger: Jerbanetorget er i dag et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt. Trikkeholdeplassen har blitt endret flere ganger i forbindelse med ulike ombygginger og oppgraderinger, senest i perioden 2007–2009. I dag finnes det to plattformer, en i Biskop Gunnerus´ gate, og en foran Oslo S (som ligger i trasé mellom Strandgata og Fred Olsens gate). Holdeplassen trafikkeres av alle trikkens linjer. 

 


John Colletts plass

Hopp over det området

Holdeplass i Niels Henrik Abels vei.

John Collets plass holdeplass åpnet 01. august 1925.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Homansbylinjen fra Adamstuen til Ullevål hageby. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristina Sporveisselskap. Holdeplassen het Ullevål hageby frem til 1938 og fungerte som endeholdeplass frem til 1999, da linjen ble forlenget til Rikshospitalet. 

Arkitektur: Det stod opprinnelig en hvilestue ved siden av holdeplassen som ble kalt «Rundekiosken». Den ble tegnet av Carl Vorbeck og rommet et kioskutsalg og toalett, samt hvilestue for sporvognbetjeningen. Den ble trolig revet i 1973.

 


Jomfrubråten (stengt inntil videre)

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Jomfruråten holdeplass ble stengt i 2015.

Det er vedtatt å gjenåpne holdeplassen i retning sentrum. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Kastellet

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Kastellet holdeplass åpnet i juni 1917. 

Oppgraderinger: I 2012 ble strekningen mellom Sørli og Bråten oppgradert, noe som innebar oppgradering av selve holdeplassen, ny planovergang, samt reetablering av signalanlegget. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for å møte fremtidens behov med tanke på befolkingsvekst, nye trikker, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

Arkitektur: Leskuret på holdeplassen ble oppført på 1990-tallet. Det er en kopi av originalen i art nouveau-stil som ble tegnet av Erik Glosimodt.

 


Kjelsås

Hopp over det området

Endeholdeplass på Kjelsåstrikken.

Kjelsås holdeplass åpnet 25. september 1934.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Kjelsåstrikken, som igjen var en forlengelse av Grünerløkka/Torshov-linjen. 

Oppgraderinger: I 2002 stengte linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås. Den gjenåpnet 22. november 2004 etter å ha blitt oppgradert. 

Arkitektur: Ved holdeplassen ligger den tidligere trikkestallen på Kjelsås. Den ble opprinnelig bygget for 4-5 sporvogner med en tilhørende hvilestue, og er tegnet av Carl Vorbeck i funksjonalistisk stil. Vognhallen ble tatt ut av drift i 1957 i forbindelse med åpningen av en ny base på Grefsen. Trikkestallen har vært i bruk som kulturhus for ungdom siden 2002 og står på byantikvarens gule listeen oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo.

Kunst: Graffittikunstner Halvor Harsem står bak kunstverket som i dag er oppført på porten til Trikkestallen.

 


Kjelsåsalléen

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåtrikken.

Kjelsåsalléen holdeplass åpnet 25. september 1934.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås. I 2002 ble linjestrekningen stengt mellom Disen og Kjelsås. Den åpnet igjen 22. november 2004 og ble oppgradert før gjenåpingen.

Oppgraderinger: I januar 2019 begynner arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjeketet har planlagt ferdigstillese i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden vil det kjøres buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Kontraskjæret

Hopp over det området

Holdeplass på Vikalinjen.

Kontraskjæret holdeplass åpnet i 1995.

Dette skjedde i forbindelse med en større oppgradering av Rådhusplassen, og åpningen av den nye traseen til Vikalinjen mellom Wessels plass og Solli plass. Holdeplassen het tidligere Rådhusplassen.

Arkitektur: Det er arkitektkontoret Arkitektskap som har tegnet holdeplassen. Arbeidet inngikk i et større prosjekt for Rådhusplassen som ble utført mellom 1993 og 1999.

 


Lakkegata skole

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien. 

Åpningen av Rodeløkkalinjen 27.mars 1900 markerer starten på trikkedrift i Trondheimsveien.

Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Kommunale sporvei og traseen gikk fra Nybrua, via Trondheimsveien og Helgesens gate, til krysset Københavngata/Dælenenggata. 

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Lille Frogner allé

Hopp over det området

Holdeplass i Frognerveien.

Lille Frogner allé holdeplass åpnet i 1902, i forbindelse med åpningen av Frognerlinjen. 

Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken på folkemunne), og traseen gikk fra Solli plass, via Frognerveien til Frogner plass. Linjen ble forlenget til Majorstuen i 1914.

 


Lilleaker

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Lilleaker holdeplass åpnet 9. mai 1919.

Det var den opprinnelige endeholdeplassen på Lilleakerbanen som åpnet samme år, som igjen var en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903. Holdeplassen het Øraker frem til forlengelsen til Bekkestua i 1924. 

Arkitektur: Den opprinnelige stasjonsbygningen på Lilleaker er vernet. Den er tegnet av Henrik Bull som var en sterk representant for jugendstilen i norsk arkitektur på begynnelsen av 1900-tallet. Han har tegnet flere kjente bygninger, deriblant Nationaltheatret og Historisk museum.  

Oppgraderinger: Mellom 2009 og 2010 var strekningen mellom Lilleaker og Jar stengt på grunn av oppgraderinger på Kolsåsbanen. 

 


Ljabru

Hopp over det området

Endeholdeplass på Ekebergbanen.

Ljabru holdeplass åpnet 17. september 1941, noe som markerte ferdigstillelsen av den såkalte "kilometer-forlengelsen" fra Sæter.

Oppgraderinger: I 2014 ble strekningen mellom Bråten og Ljabru oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for å møte fremtidens behov med tanke på befolkingsvekst, nye trikker, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.  

Arkitektur: Leskur og hvilestue tilhørende holdeplassen ble oppført på 1990-tallet. De er kopier av originalene i art nouveau-stil som opprinnelig ble tegnet av Erik Glosimodt. 

 


Majorstuen

Hopp over det området

Endeholdeplass i Kirkeveien. 

Åpningen av Briskebylinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift til Majorstuen. 

Det var Kristiania Elektriske Sporvei som opprinnelig driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen (og vognhallen i Slemdalsveien). Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

Vognhall 5: Vognhallen på Majorstuen ble tatt i bruk av Kristiania Elektriske Sporvei i september 1914. Den er tegnet av arkitekt Paul Due, og med sine 2.074 kvadratmeter, 572 meter med spor og plass til 75 vogner, var den Nord-Europas største da den åpnet. Siste ordinære trikk ble parkert i hallen 22. mai 1966, og i dag er det kun vognhall 5 som står igjen av det opprinnelige anlegget. Sporveismuseet, som driftes av Lokaltrafikkhistorisk forening, har holdt til i den gamle vognhallen siden 1985. Den ble oppgradert på midten av 1990-tallet og har inngang fra Gardeveien.

 


Munkegata

Hopp over det området

Holdeplass i Oslo gate.

Munkegata åpnet som holdeplass i 1878.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Gamlebylinjen fra Grønlandsleiret (ved Botsfengselet) til Oslo Hospital?. De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja. 

 


Nationaltheatret

Hopp over det området

Holdeplass i Stortingsgata.

Åpningen av Briskebylinjen i 1894 markerer starten på trikkedrift i Stortingsgata. 

Det var Kristiania Elektriske Sporvei som opprinnelig driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.  

 


Niels Juels gate

Hopp over det området

Holdeplass på Frognerlinjen.

Niels Juels gate holdeplass åpnet 29. oktober 1902.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Frognerlinjen som opprinnelig ble driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken på folkemunne). Traseen gikk fra Solli plass, via Frognerveien til Frogner plass. Linjen ble forlenget til Majorstuen i 1914.

 


Nobels gate

Hopp over det området

Holdeplass i Drammensveien.

Nobels gate holdeplass åpnet 31. desember 1894.

Dette skjedde i forbindelse med at Skarpsnolinjen ble forlenget hit. Holdeplassen het opprinnelig «Frognergaden». 

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei som driftet linjen, som i seg selv var en sidelinje av trikken som gikk til Majorstuen over Briskeby (Skandinavias første elektriske trikkelinje). Traseen gikk fra Parkveien, via Drammensveien og til Fredrik Stangs gate. Skarpsnolinjen ble forlenget videre til Skøyen i 1903.

 


Olaf Ryes plass

Hopp over det området

Holdeplass på Grünerløkka.

Åpningen av Grünerløkk-linjen i 1878 markerer starten på trikkedrift til Grünerløkka.

 Det var opprinnelig Kristiania Sporveisselskab som driftet linjen (grønntrikken på folkemunne). Traseen gikk fra Stortovet, via Brugata og Storgata til endepunktet i Thorvald Meyers gate 49 (noen få meter opp i gaten fra der holdeplassen ligger i dag). Her ble det oppført en vognhall, stall og smie i bakgården. 

Frem til omleggingen til elektrisk trikkedrift i 1899/1900 var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden. De første årene fantes det heller ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Oslo Hospital

Hopp over det området

Holdeplass i Gamlebyen.

Oslo Hospital åpnet som holdeplass i 1878/99?

Den fungerte som endeholdeplass på den opprinnelige Gamlebylinjen som gikk fra Stortorvet, frem til 1917 og åpningen av Ekebergbanen. 

Oppgraderinger: I juli 2018 ble trikkesporet fra Oslo gate 20 til midt på Geitabru i Gamlebyen oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Professor Aschehougs plass (midlertidig)

Hopp over det området

Midlertidig holdeplass i Kristian IVs gate. 

Professor Aschehougs plass åpnet som trikkeholdeplass 28.mai 2018.

Det er en midlertidig holdeplass som er opprettet i forbindelse med den pågående totalrehabiliteringen av strekningen mellom Tinghuset og Tullins gate. Holdeplassen vil være i bruk så lenge trikken må benytte det midlertidige trikkesporet som er opprettet i Kristian IVs gate.

Arbeidet er et av de store infrastrukturprosjektene som skal gjennomføres før Oslo får nye trikker, og har planlagt ferdigstillelse i 2020. Du kan lese mer om prosjeketet her.

 


Riddervolds plass

Hopp over det området

Holdeplass på Briskeby.

Åpningen av Briskebylinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift over Riddervolds plass. 

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei som driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.  

 


Rikshospitalet

Hopp over det området

Endeholdeplass på trikkens linjer over Ullevål hageby.

Rikshospitalet trikkeholdeplass åpnet 30. mai 1999.

Dette skjedde i forbindelse med at Ullevål hageby-linjen ble forlenget fra John Collets plass og hit. I umiddelbar nærhet til holdeplassen ligger både Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Universitetet i Oslos avdeling på Gaustad (Domus Medica og Domus Odontologica).

Arkitektur: Det er arkitektkontret Arkitektskap som har tegnet trikkeholdeplassen på Rikshospitalet.

 


Rosenborg

Hopp over det området

Holdeplass i Holtegata.

Åpningen av Briskebylinjen i 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift i Holtegata. Holdeplassen het tidligere «Uranienborgveien».

Det var Kristiania Elektriske Sporvei som opprinnelig driftet Briskebylinjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Rosenhoff

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien.

Rosenhoff trikkeholdeplass åpnet 10. desember 1939.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Rodeløkkalinjen fra Carl Berners plass til Sinsen. Den opprinnelige traseen gikk fra Nybrua, via Trondheimsveien til krysset Københavngata/Dælenenggata. 

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Ruseløkka

Hopp over det området

Holdeplass i Cort Adelers gate.

Ruseløkka holdeplass åpnet i 1995 (het tidligere «Vikatorvet»).

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av den nye traseen til Vikalinjen mellom Wessels plass og Solli plass, og en større oppgradering av Rådhusplassen.

Ruseløkka ligger langs traseen til den gamle Vikatrikken som ble lagt ned i 1961. Linjen ble åpnet av Kristiania Sporvognselskab i 1875 og gikk opprinnelig med hestesporvogn mellom Stortovet og Vestbanen. Linjen ble senere forlenget til Munkedamsveien i 1879, via Cort Adelers gate til Huitfeldts gate i 1898 og frem til Parkveien i 1899.

 


Sandaker senter

Hopp over det området

Holdeplass på Sandaker.

 

Sandaker senter holdeplass åpnet i 1994?.

Trikken begynte opprinnelig å gå til Sandaker 2. oktober 1901, da Grünerløkka/Torshov-linjen ble forlenget hit. Endepunktet lå da i krysset Sandakerveien/ Hans Nilsen Hauges gate.

Oppgraderinger: Holdeplassen ble oppgradert i 2003. Dette var et sikkerhetstiltak for passasjerer som krysser Sandakarveien ved av- og påstigning. Plattformene ble lagt helt inntil trikkelinjen slik at kjøretøy må vente mens trikken står på holdeplassen. 

 


Schous plass

Hopp over det området

Holdeplass på Grünerløkka.

Åpningen av Grünerløkk-linjen i 1878 markerer starten på trikkedrift til Grünerløkka.

Det var opprinnelig Kristiania Sporveisselskab som driftet linjen (grønntrikken på folkemunne). Traseen gikk fra Stortovet, via Brugata og Storgata til endepunktet i Thorvald Meyers gate 49 (i nærheten av der vi i dag finner holdeplassen Olaf Ryes plass). 

Frem til omleggingen til elektrisk trikkedrift i 1899/1900 var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden. De første årene fantes det heller ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Sinsenkrysset

Hopp over det området

Holdeplass ved Muselunden.

Sinsenkrysset trikkeholdeplass åpnet 3. november 1957.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Sinsenlinjen til Grefsen. Historisk sett er dette den siste holdeplassen på Sinsenlinjen. Grefsen stasjon (linjens endeholdeplass) åpnet nemlig allerede i 1902 som en del av Grünerløkka/Torshov-linjen. 

 


Sinsenterrassen

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien.

Sinsenterrassen trikkeholdeplass åpnet 10. desember 1939.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Rodeløkkalinjen fra Carl Berners plass til Sinsen. Den opprinnelige traseen gikk fra Nybrua, via Trondheimsveien til krysset Københavngata/Dælenenggata. Sinsenterrassen fungerte som endeholdeplass på strekningen frem til forlengelsen til Grefsen i 1957.

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Skarpsno

Hopp over det området

Holdeplass i Drammensveien.

Åpningen av Skarpsnolinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift til Skarpsno.

Det var Kristiania Elektriske Sporvei som opprinnelig driftet linjen, som igjen var en sidelinje av trikken som gikk til Majorstuen over Briskeby (Skandinavias første elektriske trikkelinje). Traseen gikk opprinnelig fra Parkveien, via Drammensveien og frem til Fredrik Stangs gate. Skarpsnolinjen ble forlenget videre til Skøyen i 1903, som igjen var forløperen til Lilleakerbanen.

De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Skillebekk

Hopp over det området

Holdeplass i Drammensveien.

Åpningen av Skarpsnolinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift over Skillebekk.

Det var Kristiania Elektriske Sporvei som opprinnelig driftet linjen, som igjen var en sidelinje av trikken som gikk til Majorstuen over Briskeby (Skandinavias første elektriske trikkelinje). Traseen gikk opprinnelig fra Parkveien, via Drammensveien og frem til Fredrik Stangs gate. Skarpsnolinjen ble forlenget videre til Skøyen i 1903, som igjen var forløperen til Lilleakerbanen.

De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Skøyen

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Skøyen holdeplass åpnet 21. juni 1903.

Dette skjedde i forbindelse med at Skarpsnolinjen ble forlenget hit. Den opprinnelige holdeplassen lå ved gamle Skøyen stasjon. 

Det var Kristiania Elektriske Sporvei som opprinnelig driftet linjen, som i seg selv var en sidelinje av trikken som gikk til Majorstuen over Briskeby (Skandinavias første elektriske trikkelinje).Traseen gikk opprinnelig fra Parkveien, via Drammensveien og frem til Fredrik Stangs gate. Den ble senere forlenget til Nobels gate og Thune i 1901. 

Oppgraderinger: Mellom høsten 2017 og våren 2018 ble trikkesporet mellom holdeplassene Skøyen og Hoff oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

Arkitektur: Ved den gamle vendesløya på Skøyen ble det oppført en vaktstue for betjeningen. Tegningen er usignert, men den var trolig tegnet av Erik Glosimodt (utformingen minner om hans arbeider på Ekebergbanen). Stua står i dag på på Vinterbro, på et område som Lokaltrafikkhistorisk forening besitter der.

 


Sofienberg

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien.

Sofienberg holdeplass åpnet 1. janaur 1923.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Rodeløkkalinjen (senere Sinsenlinjen), fra Helgesens gate gjennom Trondheimsveien, til Carl Berners plass (i Hasleveien). Den opprinnelige traseen gikk fra Nybrua, via Trondheimsveien til krysset Københavngata/Dælenenggata. 

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Sollerud

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Sollerud holdeplass åpnet 9. mai 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen, som igjen var en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903. Den ble opprinnelig driftet av Kristiania Elekstriske sporvei (kalt blåtrikken på folkemunne).

 


Solli

Hopp over det området

Holdeplass i Henrik Ibsens gate. 

Åpningen av Skarpsnolinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift over Solli.

Det var Kristiania Elektriske Sporvei som opprinnelig driftet linjen, som i seg selv var en sidelinje av trikken som gikk til Majorstuen over Briskeby (Skandinavias første elektriske trikkelinje). Traseen gikk opprinnelig fra Parkveien, via Drammensveien og frem til Fredrik Stangs gate. Skarpsnolinjen ble forlenget videre til Skøyen i 1903.

De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Sportsplassen

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Sportsplassen holdeplass åpnet i juni 1917. 

Oppgraderinger: I 2016 ble strekningen mellom Jomfrubråten og Holtet oppgradert. Selve holdeplassen ble oppgradert i 2017 med universell utforming og ny planovergang. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for å møte fremtidens behov med tanke på befolkingsvekst, nye trikker, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

Arkitektur: Leskurene på holdeplassen ble oppført på 1990-tallet. De er kopier av originalene i art nouveau-stil som ble tegnet av Erik Glosimodt.

 


St. Halvards plass

Hopp over det området

Holdeplass i Gamlebyen.

St. Halvards plass åpnet som trikkeholdeplass i 1878.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Gamlebylinjen fra Grønlandsleiret (ved Botsfengselet) til Oslo Hospital. De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Stensgata

Hopp over det området

Holdeplass i Thereses gate.

Forlengelsen av Homansbylinjen til Adamstuen 24. september 1909, markerer starten på trikkedrift i Thereses gate.

Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskap (grønntrikken på folkemunne). Den ble forlenget videre til Ullevål hageby i 1925.

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Thereses gate oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Storo

Hopp over det området

Holdeplass i Grefsenveien.

Storo trikkeholdeplass åpnet 28. november 1902?

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Grefsen stasjon. Linjen ble opprinnelig bygget av Kristiania og Aker kommune, og driftet av Kristiania Sporveisselskap. 

Oppgraderinger: Høsten 2018 begynte arbeidet med å oppgradere trikkeinfrastrukturen mellom Storo og Disen. Prosjeketet har planlagt ferdigstillese i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden vil det kjøres buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Stortorvet

Hopp over det området

Holdeplass i Oslo sentrum.

Stortorvet holdeplass åpnet 6. oktober 1875. 

Datoen markerer også selve startpunktet på sporvognshistorien i Oslo (den gang Kristiania), da det var på nettopp denne dagen at den første trikketuren gikk fra Homansbyen til Stortorvet. I begynnelsen var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden, fordelt på tre linjer som gikk fra Stortorvet til henholdsvis Homansbyen, Vestbanen og Gamlebyen (den gang Oslo). En billett kostet 15 øre.

Det var Kristiania Sporvognselskap som dritet hestesporvognen i Oslo (kalt grønntrikken på folkemunne). Grunnlegeren het Jens Theodor Vogt. De første årene fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja. Det var også vanlig kutyme å ikke stoppe sporvognene i stigning eller oppoverbakke, da dette gjorde det mye vanskeligere for hestene å sette i gang.

Oppgraderinger: Mellom september 2017 og februar 2018 ble trikkesporet i Grensen og Kirkeristen oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Stortorvet holdeplass var stengt under anleggsperioden. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Sæter

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Sæter holdeplass åpnet i juni 1917.

Det var endeholdeplassen på Ekebergbanen frem til forlegelsen til Ljabru i 1941. 

Oppgraderinger: I 2014 ble strekningen mellom Bråten og Ljabru oppgradert. Sæter holdeplass ble flyttet og fornyet med universell utforming og forbedret tilgjengelighet. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for å møte fremtidens behov med tanke på befolkingsvekst, nye trikker, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

Arkitektur: Leskuret på holdeplassen ble oppført på 1990-tallet. Det er en kopi av originalen i art nouveau-stil som ble tegnet av Erik Glosimodt.

 


Sørli

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Sørli holdeplass åpnet i 1935. 

Oppgraderinger: I 2011 ble strekningen mellom Holtet og Sørli oppgradert, noe som innebar en oppgradering av selve holdeplassen, ny planovergang, samt reetablering av signalanlegget. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for å møte fremtidens behov med tanke på befolkingsvekst, nye trikker, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

Arkitektur: Leskuret på holdeplassen i art nouveau-stil ble tegnet av Erik Glosimodt. Det ble rehabilitert på 1990-tallet og er vernet.

 


Thune

Hopp over det området

Holdeplass i Drammensveien.

Thune holdeplass åpnet i 1901, da Skarpsnolinjen ble forlenget hit. 

Det var Kristiania Elektriske Sporvei som opprinnelig driftet linjen, som i seg selv var en sidelinje av trikken som gikk til Majorstuen over Briskeby (Skandinavias første elektriske trikkelinje). Traseen gikk opprinnelig fra Parkveien, via Drammensveien og frem til Fredrik Stangs gate. Linjen ble forlenget videre til Skøyen i 1903. 

 


Torshov

Hopp over det området

Holdeplass i Vogts gate.

Forlengelsen av Grünerløkkalinjen 29. september 1899, markerer starten på trikkedrift til Torshov. 

Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskap (grønntrikken på folkemunne), og traseen gikk mellom Stortovet og Thorvald Meyers gate 49 (i nærheten av der vi i dag finner holdeplassen Olaf Ryes plass). Det var elektrisk drift på strekningen mellom Grünerløkka og Torshov fra åpningen i 1899. 

Trikkestallen (i Torshovgata. 33): I forbindelse med etablerinen av Torshovlinjen ble det oppført en vognhall med plass til 28 vogner og eget verksted. Det er arkitekt O.Ekman som har tegnet murbygningen som er oppført i lisenestil. Under krigen ble vognhallen benyttet som garasje for Oslos første Trolleybuss. Trikkestallen ble tatt ut av drift i 1957, men var i bruk som karosseriverksted frem til 1977. Trikkestallen står i dag på byantikvarens gule liste, en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Den har vært i bruk som kulturhus siden 2003.  

 


Tullinløkka (stengt inntil videre)

Hopp over det området

Tullinløkka holdeplass er midleritdig stengt i forbindelse med den pågående totalrehabiliteringen av strekningen mellom Tinghuset og Tullins gate.

Det er anlagt et midlertidig spor i Kristian IVs gate over Tullinløkka, som vil brukes frem til den planlagte ferdigstillelsen av prosjektet i 2020. Du kan lese mer om dette her

 


Ullern

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Ullern holdeplass åpnet 9. mai 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen, som igjen var en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903. Den ble opprinnelig driftet av Kristiania Elekstriske sporvei (kalt blåtrikken på folkemunne). Lilleaker var endeholdeplassen frem til forlengelsen til Bekkestua i 1924.

 


Ullevål sykehus

Hopp over det området

Holdeplass i Sognsveien.

Ullevål sykehus trikkeholdeplass åpnet 1. august 1925.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Homansbylinjen fra Adamstuen til Ullevål hageby. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristina Sporveisselskap (grønntrikken på folkemunne).

 


Universitetet Blindern

Hopp over det området

Holdeplass i Niels Henrik Abels vei.

Universitetet Blindern trikkeholdeplass åpnet 30. mai 1999.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Ullevål hageby-linjen fra John Collets plass til Rikshospitalet. Holdeplassen het opprinnelig «Blindern nord».

 


Vigelandsparken

Hopp over det området

Holdeplass på Frognerlinjen.

Vigelandsparken holdeplass åpnet i 1914.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Frognerlinjen til Majorstuen og Jubileumsutstillingen på Frogner dette året, som var en sentral del av hundreårsmarkeirngen for Riksforsamlingen i 1814. 

 


Welhavens gate

Hopp over det området

Holdeplass i Parkveien.

Welhavens gate holdeplass åpnet i 2018.

Den hadde da vært nedlagt siden 2015. Holdeplassen hadde opprinnelig en annen beliggenhet, men ble flyttet dit den ligger i dag i forbindelse med gjenåpnignen. I dag stopper trikken her kun i retning Majorstuen på linje 11 og i retning sentrum på linje 17 og 18.

Annen info: Åpningen av Homansbylinjen i 1875 markerer starten på trikkedrift i Welhavens gate. Linjen gikk fra Stortovet, via Pilestredet ved Universitetsgata, Holbergs plass, Welhavens gate, Hegdehaugsveien og Josefines gate til Homansbyen.

 


Øraker

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Øraker holdeplass åpnet i 1924.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Lilleakerbanen til Bekkestua. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Elekstriske sporvei (kalt blåtrikken på folkemunne). Den åpnet i 1919 og hadde trasé mellom Skøyen og Lilleaker (den gang Øraker). 

Oppgraderinger: Strekningen mellom Lilleaker og Jar var stengt i ett år mellom 2009 og 2010 på grunn av oppgraderinger på Kolsåsbanen (Du kan lese mer om prosjektet her). Holdeplassen gjenåpnet i desember 2010. 

 


Øvre Slottsgate

Hopp over det området

Holdeplass i Kvadraturen.

Øvre Slottsgate holdeplass åpnet 27. februar 2017.

Dette skjedde i forbindelse med gjenåpningen av Prinsens gate for trikkedrift etter en storstilt oppgradering som begynte i 2014. Du kan lese mer om prosjektet her. Øvre Slottsgate erstatter de gamle holdeplassene «Kongens gate» og «Wessels plass». 

 Dette var slutt av innholdet. Footeren starter