Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Dette er Gry Cecilie Pettersen. Hun er ressursplanlegger i infrastrukturenheten i Sporveien. En stilling som krever et klart hode og god oversikt.

Gryredigert 2.jpg


–Fortell Hva du gjør i Sporveien?

–Jeg jobber som ressursplanlegger for trikk og t-bane prosjekter i utbygging. Når et mandat er utarbeidet og et prosjekt er klar for oppstart møter jeg med leder for prosjekt- og byggeledelse der vi sammen ser på størrelse på prosjektet og hva som vil være ressursbehovet.

Med et definert prosjekt, vil prosjektleder etablere et organisasjonskart og plan. Her defineres roller/organisasjon i prosjektet. Min rolle som ressursplanlegger er å knytte rolle til person og stillingsprosent. Noen av de rollene vi har på prosjektene i tillegg til prosjektleder, - er bl.a. byggeledere og kontrollIngeniører. Alle prosjekter skal også ha støttefunksjoner som HMS – og Kvalitetsressurser, dokumentansvarlige, kommunikasjonsrådgiver, fremdriftsplanlegger, ressurs fra juridisk avdeling og strategisk innkjøp samt økonomikontroller.  Noen ressurser er i mindre prosent enn andre – basert på størrelsen på prosjektet. 

Er det store prosjekter er det gjerne flere  ressursen med samme roller men med forskjellig fagfelt og disipliner som f.eks byggeleder innen tunell, elektro og/eller bygg.

Det som er spennende og veldig utfordrende i min jobb er å sikre effektiv disponering av prosjektpersonell. Vi bemanner prosjektene våre først og fremt med fast ansatte, der hvor vi mangler kompetanse eller eventuelt må ha inn ressurser med en spisskompetanse vi ikke har hos oss, så gjennomfører jeg minikonkurransen og foretar avrop på rammeavtaler.  Her sender vi ut forespørsler til våre leverandører – mottar tilbud, kjører intervjuer sammen med prosjektleder og leier inn ressursen til Utbyggingsavdeligen.

I min rolle har jeg ansvaret for de innleide, sørger for opplæring,  informerer om hvordan vi arbeider her i Utbyggingsavdelingen i Sporveien,  samt oppfølging av timer. Noen av de større prosjektene disse arbeider i er prosjekter som CBTC – signal prosjektet (Communications-Based Train Control), Tilpasning Nye Trikker og Holtet og Grefsen Base prosjektet – vi får nye trikker i By’n og det er mye som skal på plass før de kommer.

Noen ressurser kan arbeide på flere prosjekter, og det er veldig viktig å følge med når et prosjekt er i prosessen med å avslutte slik at jeg raskt kan disponeres ressursene over på andre prosjekter der behovet er større.

Det er en kabal som skal løses hele tiden.

Jeg får også jobbe tett mot driften vår både på trikk og t-bane. Det gjør at jeg lærer masse om hvordan vi arbeider i Sporveien og slik blir jeg kjent med mange innen forskjellige fagfelt. Fint for meg når jeg trenger en ny ressurs. Mye lettere å ringe da! Jeg jobber også tett mot strategisk innkjøp for å ivareta våre rammeavtaler ved innleie av ressurser. Her er det mye å lære og veldig gøy!

–Hvorfor gleder du deg til å gå på jobb?

–Jeg er så heldig å arbeide med en veldig fin gjeng av mennesker i utbygging. Jeg blir verdsatt for den jobben jeg gjør og får masse ansvar! Det er krevende, utfordrende og morsomt! I Sporveien er de flinke til å løfte deg slik at du kan, hvis du ønsker, videreutvikle deg. Du kan jobbe i andre roller og bli kurset. Her mener jeg  Sporveien er unike!

Det er interessant å få lære og se hvor mange dyktige mennesker det er hos oss og hvilket maskineri av flinke kollegaer som må være på plass for at vi alle kan benytte oss av Trikken og T-banen. Her jobbes det døgnet rundt.

Vi har det også sosialt og hyggelig i Utbyggingsavdelingen – en viktig faktor for å trives!

Nå skjer det masse spennende i Sporveien, – og for meg som mange andre er det flott at vi tar vare på miljøet og kollektivtrafikken. Jeg er stolt av å være en del av det og veldig gøy at alle jeg snakker med kjenner til Sporveien.


Ingeniør - Håkan Lund

Jeg jobber med vognmateriell, spesielt trikk i teknisk avdeling i operatørsenheten. Mine ...


Byggeleder - Morten Nydahl

Som Byggeleder i utbyggingsavdelingen er vi involvert i mange forskjellige prosjekter, mine n&ar...


IT-konsulent - Claus Selle

Jeg er senior Arkitekt IT-infrastruktur, arbeidsdagen består av alt fra design og defineri...


Mennesker i Sporveien

I forbindelse med Sporveiens kulturarrangement Pulsen av Oslo, intervjuet vi noen av våre ...Dette var slutt av innholdet. Footeren starter